Zarządzanie danymi osobowymi

W związku z tym, że nie dostosowanie się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), może wiązać się z nałożenie wysokich kar finansowych, w tej kategorii zostały przedstawione funkcjonalności zapewniające ochronę danych klientów i pracowników.