Obsługa funkcji w aplikacji

W Comarch Mobile obsłużono następujące funkcje wspomagające zarządzanie danymi osobowymi:

 1. Możliwość rejestracji zgody na kontrahencie:
  Jeżeli operator posiada uprawnienie do rejestracji zgód zgodę można dodać z poziomu:

 • Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta
 • Z poziomu okna edycji/dodawania kontrahenta
 • Z poziomu okna edycji/dodawania adresu – tylko jeśli w definicji zgody określono, że jest ona powiązana z adresem lub kontaktem.

 

 1. Możliwość wycofania zgody na kontrahencie:
  Jeżeli operatorzy posiadają odpowiednie uprawnienie mogą wycofać zgodę z tych samych poziomów, z których odbywa się rejestracja zgody, a zatem:

 • Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta
 • Z poziomu okna edycji/dodawania kontrahenta
 • Z poziomu okna edycji/dodawania adresu – tylko jeśli w definicji zgody określono, że jest ona powiązana z adresem lub kontaktem.
 1. Anonimizacja danych kontrahenta – W Comarch Mobile operator nie może wykonać anonimizacji danych. Taka funkcja jest dostępna wyłącznie z poziomu centrali – w systemie ERP. Do Mobile zostaną przesłane zmiany wprowadzone na kontrahencie w wyniku anonimizacji w ERP.

Czy ten artykuł był pomocny?