Raporty

W Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono kierownikowi przeglądanie i monitorowanie na bieżąco efektów pracy przedstawicieli handlowych poprzez dostęp do odpowiednich raportów. Dostępne są one z poziomu menu głównego po wybraniu zakładki Raporty.

Stworzono również mechanizm raportów, który umożliwia tworzenie własnych zestawień jak i modyfikację już istniejących.

Domyślnie w aplikacji udostępniono raporty:

  • Ranking zamówień Przedstawicieli Handlowych
  • Wielopoziomowy ranking zamówień oraz sprzedaży wg rejonów
  • Plany sprzedaży
Raporty

Ranking zamówień Przedstawicieli Handlowych

Raport: Ranking zamówień Przedstawicieli Handlowych prezentuje listę Pracowników wraz z informacją dotyczącą złożonych prze nich zamówień (wartości netto, wartości brutto i ilości złożonych zamówień) w określonym przedziale czasu.

Raport-Ranking zamówień Przedstawicieli Handlowych
Raport-Ranking zamówień Przedstawicieli Handlowych

W celu zmiany przedziału czasowego należy kliknąć w przycisk:

Edytuj i wybrać okres, dla jakiego ma zostać wygenerowany raport.

Wielopoziomowy ranking zamówień oraz sprzedaży wg rejonów

Raport wielopoziomowy ranking zamówień oraz sprzedaży wg rejonów prezentuje listę Pracowników wraz z informacją dotyczącą złożonych przez nich zamówień (wartości netto, wartości brutto i ilości złożonych zamówień) w określonym przedziale czasu oraz w podziale na rejony, do których przypisany jest Pracownik. Ponadto na wykresie przedstawione zostały wartości netto złożony zamówień w podziale na rejony oraz wykres historii sprzedaży.

Raport: Wielopoziomowy ranking zamówień oraz sprzedaży wg rejonów

Plany sprzedaży

Raport: Plany sprzedaży prezentuje informację o planach sprzedaży wraz z podsumowaniem stopnia ich realizacji. Po wybraniu opcji Plany sprzedaży wyświetli się okno jak poniżej.

 

W celu wywołania odpowiedniego raportu należy uzupełnić wartości:

  • Plan sprzedaży – po kliknięciu pojawi się lista z dostępnymi planami sprzedaży.
    Wybór planu sprzedaży
  • Wyświetl – umożliwia wybór według czego ma zostać utworzony raport

 

  • Licz dla – jest uzupełniane automatycznie. Podstawiany jest tutaj typ dokumentu, według którego jest realizowany wybrany plan sprzedaży.
Aby wyświetlić żądany raport należy wybrać przycisk w prawym górnym rogu.

Przykłady raportów

Raport względem rejonów

Raport wg podziału na rejony

Raport względem towarów

Raport wg podziału na towary

Raport względem kontrahentów

Raport wg podziału na kontrahentów

Raport względem dokumentów

Raport wg podziału na dokumenty

Wybrany raport można edytować klikając na przycisk w prawym górnym rogu.

Eksport danych do pliku Excel

W aplikacji istnieje możliwość eksportu danych wygenerowanych w poszczególnych raportach do pliku Excel. W tym celu, po wygenerowaniu raportu należy wybrać ikonę zaznaczoną na poniższym rysunku:

Opcja: Eksport do pliku

Po jej wyborze zostanie wyświetlony komunikat:

Komunikat podczas eksportu danych z raportu

Możliwe opcje:

  • Tak – nastąpi wyeksportowanie danych z raportu do pliku Excel (zostanie pobrany plik Excel oraz wyświetli się odpowiedni komunikat)
Zakończone pobieranie danych do pliku
  • Nie – powrót do wyświetlonego w aplikacji raportu

Jeśli aplikacja nie znajdzie odpowiedniego programu umożliwiającego eksport danych, pojawi się komunikat: „Nie udało się wykonać eksportu. Brak zainstalowanego programu umożliwiającego eksport danych.”

Czy ten artykuł był pomocny?