Aktualizacja Comarch Mobile Sprzedaż do nowszej wersji

Uwaga
Przed wykonaniem procesu aktualizacji do najnowszej wersji zaleca się zaktualizowanie Comarch ERP Auto Update do najbardziej aktualnej wersji.
Uwaga
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji zaleca się wykonanie backupu bazy systemu ERP oraz aplikacji Comarch Mobile. Cofnięcie wersji programu może okazać się niemożliwe ze względu na skrypty wykonane na bazie systemu ERP oraz aplikacji mobilnej w trakcie instalacji nowej wersji.

Aby zaktualizować aplikację Comarch Mobile do nowszej wersji należy wykonać poniższą procedurę migracyjną:

  1. Zsynchronizować do systemu ERP wszystkie wystawione dokumenty i rozliczenia z poszczególnych urządzeń mobilnych.
  2. Wykonać synchronizację ponownie w celu pobrania na urządzenia odpowiednich potwierdzeń poprawnej synchronizacji dokumentów. W kaflu Stan wszystkie dokumenty powinny mieć status Zsynchronizowano.
  3. W oknie głównym Comarch ERP Auto Update na serwerze powinna pojawić się informacja, iż nowa wersja aplikacji Comarch Mobile jest już dostępna. Należy wybrać opcję [Pobierz i instaluj], a następnie zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Po zakończonej instalacji należy zweryfikować, czy usługa serwera Comarch Mobile Server została uruchomiona poprawnie. W tym celu należy sprawdzić czy w pliku log.txt ostatnim wpisem jest Server started… – oznacza to, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane i uruchomione (domyślna lokalizacja: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji). W innym wypadku należy zapoznać się z listą naczęstszych problemów z uruchomieniem Comarch Mobile Sprzedaż i zastosować wskazówki w niej zawarte.
  4. Na urządzeniu mobilnym należy odnaleźć i uruchomić aplikację Comarch Instalator. Po podaniu wymaganych danych wybrać opcję [Sprawdź aktualizacje].
  5. Po wykryciu nowej wersji na urządzeniach mobilnych nacisnąć przycisk [Instaluj]. W pierwszej kolejności zostanie pobrany i zaktualizowany moduł Comarch Instalator.
  6. Po instalacji należy ponownie otworzyć aplikację Comarch Instalator, wybrać opcję [Sprawdź aktualizacje], a następnie [Instaluj]. W tym momencie zostanie pobrana i zainstalowana nowa wersja Comarch Mobile.
  7. Po instalacji aplikacji Comarch Mobile należy ją uruchomić. W aplikacji pojawi się kreator, który  poprowadzi użytkownika przez proces konwersji bazy i synchronizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?