Cofanie dokumentów do bufora

Cofanie dokumentu do bufora odbywa się poprzez wybranie przycisku:  , który jest dostępny z poziomu okna Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:

Okno: Dokumenty, lista przycisków rozwijanych

Dodatkowo podczas podglądu dokumentu zatwierdzonego, który nie został jeszcze zsynchronizowany do systemu ERP istnieje możliwość cofnięcia dokument do bufora poprzez wybranie przycisku: .

Opcja: [Edytuj] na podglądzie dokumentu

Po wybraniu przycisku: [Tak], dokument zostanie cofnięty do bufora w aplikacji i zostanie zaznaczony na zielono.

Komunikat towarzyszący cofaniu dokumentu do bufora
Dokumenty ZS cofnięte do bufora

Czy ten artykuł był pomocny?