Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

 • Kod oraz nazwa towaru
 • Cena bazowa
 • Marża minimalna
 • Stawka podatku VAT sprzedaży
 • Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
 • Wartość uzyskanej marży
 • Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
 • Stan towaru na magazynie
 • Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
 • Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
 • Cena końcowa – pole możliwe do edycji
 • Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
 • Waga elementu
 • Magazyny – pole możliwe do edycji
 • Termin dostawy:
 • Dni – ilość dni realizacji zamówionego towaru – pole możliwe do edycji,
 • Data – data dostarczenia zamówionego towaru Klientowi – pole możliwe do edycji,
 • Informacje dodatkowe – lista atrybutów dokumentu
 • Opis elementu – pole możliwe do edycji
 • Dokumenty – transakcje historyczne zawierające wybrany towar
 • Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)
 • Załączniki- załączniki dodane do elementu
Okno: pełna kalkulacja elementu
Uwaga
Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemowa. 

W sekcji: Cechy towaru, można określić cechę towaru:

Okno dużej kalkulacji podczas generowania dokumentu
Cecha na nagłówku dokumentu

Wybrana cecha jest prezentowana również z poziomu Koszyka pod nazwą towaru.

Jeśli podczas generowania dokumentu zostanie wprowadzona ilość większa niż dostępne zasoby dla danej partii towaru, pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

Informacja o niewystarczających zasobach dla danej partii

W nowej wersji aplikacji Comarch Mobile została dodana także funkcjonalność prezentacji pokrycia realizacji zamówienia względem poszczególnych magazynów.

Informacja o tym, czy wskazane przez użytkownika ilości wybranych towarów znajdują się na danym magazynie są prezentowane w postaci procentowej, odpowiednim kolorem – w zależności od dostępności towarów. Użytkownik może sprawdzić:

 • dostępność konkretnego towaru na poszczególnych magazynach – z poziomu dużej kalkulacji pozycji
Prezentacja pokrycia realizacji danego towaru na poszczególnych magazynach
 • możliwość zrealizowania całego zamówienia na poszczególnych magazynach – z poziomu nagłówka dokumentu.
Prezentacja pokrycia realizacji całego zamówienia na poszczególnych magazynach.

Dzięki wyświetlaniu tej informacji użytkownik może zmienić magazyn, jeżeli realizacja zamówienia na wybranym magazynie okaże się niemożliwa ze względu na niewystarczającą ilość zasobów na tym magazynie.

Czy ten artykuł był pomocny?