Instalacja Comarch Mobile

W celu uruchomienia aplikacji Comarch Mobile wymagana jest aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy. Jeśli nie została ona wcześniej zainstalowana, należy ją zainstalować zgodnie z instrukcją dostępną TUTAJ.

Instalacja aplikacji Comarch Mobile składa się z:

 • instalacji usługi synchronizacji na serwerze za pomocą narzędzia Comarch ERP Auto Update
 • instalacji aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android za pomocą aplikacji Comarch Instalator

 

Instalacja za pomocą Comarch ERP Auto Update

W celu zainstalowania aplikacji należy ręcznie dodać produkt Comarch Mobile. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na [Produkty], wybrać opcję [Dodaj produkt] i na rozwijalnej liście wskazać Comarch Mobile.

Dodaj produkt

W tym momencie do drzewa produktów zostanie dodana pozycja Comarch Mobile. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nowo dodany produkt. Z listy komponentów należy wybrać Serwer synchronizacji oraz Aplikacja mobilna.

Dodanie komponentów

W celu konfiguracji serwera należy kliknąć prawym klawiszem myszy na komponencie Serwer synchronizacji i wybrać opcję [Konfiguracja].

Następnie w wywołanym oknie należy podać dane niezbędne do poprawnego uruchomienia serwera Comarch Mobile.

Okno konfiguracji serwera

W polu Typ należy wybrać typ logowania usługi. Do wyboru są następujące opcje:

 • Użytkownik – logowanie do bazy danych odbywa się na określonego użytkownika. Po wybraniu tego typu logowania pola: Login i Hasło są aktywne.
Uwaga
Jeżeli podczas instalacji aplikacji Comarch Mobile została wybrana opcja Użytkownik, natomiast w logach Comarch ERP AutoUpdate podczas instalacji pojawia się błąd, należy zmienić Typ na Lokalnie.
Uwaga
W przypadku wybrania opcji logowania Użytkownik należy pamiętać o tym, że dany login musi posiadać dostęp do serwera SQL oraz możliwość instalowania usług w systemie Windows.
  • Login – nazwa użytkownika Windows, który posiada dostęp do serwera SQL oraz możliwość instalowania usług w systemie Windows. Na tym użytkowniku będzie działać serwer, umożliwiający wymianę danych pomiędzy serwerem SQL, a aplikacją mobilną. Jeżeli jest to użytkownik domenowy, należy wprowadzić także nazwę domeny (nazwa_domeny\nazwa_uzytkownika).
  • Hasło – hasło użytkownika, który został podany w polu Login.

W polu Typ logowania należy wybrać typ logowania do bazy danych. Do wyboru są następujące opcje:

 • Zintegrowany – logowanie do bazy danych odbywa się przy użyciu konta domenowego, na którym działa usługa Comarch Mobile Server.
 • Użytkownik – logowanie do bazy danych za pomocą użytkownika SQL. Po wybraniu tej opcji pojawią się pola Login i Hasło, w których należy podać login i hasło użytkownika SQL. Użytkownik, na którego dane następuje logowanie powinien mieć dostęp do tabel systemu Comarch ERP Altum oraz prawa do tworzenia i modyfikacji tabel w bazie danych.

Po zapisaniu ustawień należy wrócić do okna głównego aplikacji Comarch ERP Auto Update i wybrać [Pobierz i instaluj].

Po wybraniu tej opcji nastąpi pobranie nowej wersji aplikacji Comarch Mobile z serwera Comarch, a następnie nastąpi instalacja serwera synchronizacji.

W tym momencie zainstalowane zostaną komponenty potrzebne do prawidłowej współpracy Comarch Mobile z systemem ERP. Po skończonej instalacji pojawi się poniżej przedstawiona informacja w oknie głównym aplikacji Comarch ERP Auto Update.

Następnie należy zweryfikować, czy usługa serwera Comarch Mobile Server została uruchomiona poprawnie. W tym celu należy sprawdzić czy w pliku log.txt ostatnim wpisem jest Server started… – oznacza to, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane i uruchomione (plik ten znajduje się w folderze, w którym został zainstalowany serwer Comarch Mobile, domyślnie jest to lokalizacja: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji).

W przypadku jeśli w pliku log.txt nie pojawił się komunikat Server started… należy zapoznać się z listą najczęstszych problemów z uruchomieniem Comarch Mobile i zastosować wskazówki w niej zawarte.

 

Instalacja aplikacji na urządzeniu mobilnym

Po zainstalowaniu serwera aplikacji Comarch Mobile, należy na urządzenie z Androidem przenieśc plik [0.Vendor.Installer.apk]. Plik ten znajduje się domyślnie w lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Aplikacja mobilna lub w pakiecie instalacyjnym pobranym ze stron walidowanych dla Partnerów. Aplikacja ta umożliwia pobranie wersji Comarch Mobile na urządzenie mobilne.

Wskazówka
Aplikację Comarch Instalator można zainstalować na kilka różnych sposobów, m. in. poprzez wykorzystanie odpowiednich programów dołączanych przez producentów urządzeń (np. opcja [Instaluj aplikację] w HTCSync) lub wgranie pliku do pamięci telefonu i zainstalowanie jej z dowolnego Menedżera plików (np. Astro File Manager).
Uwaga
Przed zainstalowaniem aplikacji Comarch Instalator należy upewnić się, że urządzenie zezwala na instalowanie aplikacji spoza Google Play. Aby sprawdzić ustawienia na smartfonie należy wybrać Ustawienia/Aplikacje (lub Ustawienia/Ekran blokady i zabezpieczenia) i zaznaczyć opcję Nieznane źródła.

Po zainstalowaniu [0.Vendor.Installer.apk] na urządzeniu w menu Aplikacje znajdzie się pozycja [Comarch Instalator]. 

Instalator aplikacji Comarch Mobile
Uwaga
Przed uruchomieniem aplikacji Comarch Instalator należy upewnić się, że urządzenie z Androidem ma dostęp poprzez sieć do komputera, na którym zainstalowany został komponent Serwer synchronizacji. W razie potrzeby należy przeprowadzić odpowiednią konfigurację sieci w firmie (np. przekierowanie portu 5030 na routerze). Zalecane jest aby komponent Serwer synchronizacji został zainstalowany na serwerze o stałym adresie IP.

Po uruchomieniu aplikacji Comarch Instalator pojawi się okno, w którym należy uzupełnić pola: Adres serwera, Port, Login i Hasło:

Login i hasło to dane operatora systemu Comarch ERP Altum, który jest przypisany do oddziału Comarch Mobile. Wymagana jest wcześniejsza konfiguracja oddziału mobilnego zgodnie z instrukcją dostępną TUTAJ.

Po kliknięciu przycisku [Sprawdź aktualizacje] powinno pojawić się okno z listą dostępnych aktualizacji.

Pobranie i instalacja rozpocznie się po kliknięciu przycisku [Instaluj]. Aby uruchomić aplikację Comarch Mobile po instalacji należy wybrać ikonę [Comarch Mobile] w menu Aplikacje:

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się kreator, który poprowadzi użytkownika poprzez proces pierwszego uruchomienia aplikacji. Kreator składa się z kroków zaprezentowanych poniżej.

Krok 1 – Ekran powitalny aplikacji

Po kliknięciu przycisku [Dalej] rozpocznie się proces tworzenia bazy mobilnej.

Krok 1 – tworzenie bazy mobilnej
Krok 2 – Wybór trybu konfiguracji aplikacji

W zależności od preferencji oraz od tego, w jakim modelu działa Klient istnieje możliwość wyboru trybu konfiguracji aplikacji. Do wyboru są opcje zaprezentowane poniżej.

Krok 2 – wybór trybu konfiguracji aplikacji
 • Łączę się z serwerem w mojej firmie – opcja domyślna (zalecana)
 • Wykupiłem usługę w modelu ASP – opcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima
 • Sam dokonam właściwej konfiguracji – opcja, która przekieruje użytkownika do ustawień aplikacji

W przypadku wyboru opcji Sam dokonam właściwej konfiguracji, należy kliknąć przycisk [Dalej] i uzupełnić poniższe dane.

Konfiguracja aplikacji
Wskazówka
Adresy pomocnicze serwera umożliwią szybką zmianę adresu serwera w zależności od lokalizacji, w jakiej znajduje się Przedstawiciel handlowy (przykładowo w sieci wewnętrznej firmy adres IP serwera może być inny niż adres IP serwera widoczny na zewnątrz firmy).

Po uzupełnieniu konfiguracji należy wyjść z okna ustawień za pomocą przycisku [Powrót] na urządzeniu, a następnie zalogować się do aplikacji i wykonać pierwszą synchronizację.

W przypadku wyboru opcji Łączę się z serwerem w mojej firmie, należy kliknąć przycisk [Dalej] przechodząc do kroku 3.

Krok 3 – Uzupełnienie adresu serwera
Krok 3 – wpisanie adresu serwera
Krok 4 – Uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła
Krok 4 – uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła
Krok 5 – Zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji

Należy nacisnąć przycisk [Dalej] – nastąpi zakończenie konfiguracji i zostanie wykonana pierwsza synchronizacja.

Krok 5 – zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji
Uwaga
Podczas wykonywania pierwszej synchronizacji konieczne jest, aby wszystkie obiekty się przesynchronizowały (kółko synchronizacji oznaczone kolorem zielonym, paski realizacji po kliknięciu w kółko kolorem niebieskim). Jeśli chociaż jeden z elementów nie zostanie przesynchronizowany, wówczas po otwarciu aplikacji pojawią się tylko trzy kafle: Ustawienia, Stan, Synchro.
Uwaga
Pierwsza synchronizacja pobiera wszystkie dane z bazy systemu ERP, dlatego czas jej trwania jest znacząco dłuższy od kolejnych.
Widok prawidłowego przebiegu synchronizacji

Czy ten artykuł był pomocny?