Definicje ankiet

Spis treści
Po kliknięciu w kafelek Definicje ankiet, przechodzimy do okna w którym mamy do wyboru ankiety oraz pytania.

Definiowanie ankiet oraz pytań

Ankiety

Po wybraniu opcji Ankiety, przechodzimy do konfiguracji ankiet.

Czynności, jakie są dostępne z tego poziomu to:

  • Edycja istniejących ankiet;
  • Dodania nowej ankiety,
  • Usuwania istniejących ankiet;
  • Przypięcia towarów do ankiety;
Lista zdefiniowanych ankiet
Przycisk dodawania nowej ankiety

Proces dodawania nowej ankiety składa się z 3 kroków.

W pierwszym dodajemy pytania do ankiety. Pytania można dodać z listy po prawej stronie lub zdefiniować klikając w przycisk „plus” w prawym górnym rogu. Pytania oznaczone kolorem czerwonym będą wymagane podczas realizacji ankiety.

Dodawanie ankiety – krok 1

Kolejność pytań na liście można zmienić przy pomocy strzałek, kolumna kolejność pytań dodatkowo  można edytować pytań klikając w ikonę , która znajduje się przy każdym pytaniu.

Dodawanie ankiety – krok 1

W kolejnym kroku wprowadzamy nazwę i rodzaj ankiety, czy jest ona aktywna oraz opis.

Dodawanie ankiety – krok 2

Ostatnim krokiem jest przypisanie towarów do ankiety. Jest to czynność opcjonalna. Istnieje możliwość zapisania ankiety bez dodania towarów.

Dodawanie ankiety – krok 3

Pytania

Konfiguracja pytań do ankiet jest dostępna z poziomu kafelka Pytania.

Zalogowany użytkownik z tego poziomu ma dostęp do:

  • Edycji istniejących pytań,
  • Dodawania nowych pytań,
  • Usuwania istniejących pytań.
Lista dostępnych pytań

Dodawanie nowego pytania odbywa się poprzez kliknięcie w .

Dodawanie nowego pytania

Dodając nowe pytanie jest możliwość określenia do jakiej grupy należy pytanie. Grupy pytań można zdefiniować w odpowiednim słowniku. Również należy określić rodzaj pytania: otwarte lub zamknięte.

Uwaga
Niedozwolone jest wprowadzanie zmian na definicjach ankiet, dla których wystawione zostały wizyty handlowe.

Po przełączeniu rodzaju pytania na zamknięte obok pojawi się okno w którym należy wybrać z listy odpowiedzi. Odpowiedzi do pytań zamkniętych należy zdefiniować w ERP Altum, w tym celu dodajemy atrybut, który ma zaznaczony parametr Odpowiedź na pytanie oraz Podgląd lub Edycja w Mobile. Dostępny typy to: tekst, liczba, data, lista oraz wartość logiczna. Po dodaniu atrybutu przypisujemy do niego odpowiednie wartości.

Dodanie atrybutu w Comarch ERP Altum
Wybranie odpowiedzi z listy odpowiedzi

Czy ten artykuł był pomocny?