Dokumenty

Kafelek: Dokumenty

Zarejestrowanie dokumentu zakupu w aplikacji Comarch Mobile Zakupy jest możliwe również z kafelka dokumenty po wybraniu ikony plusa. Po jego wybraniu zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów: zamówienia zakupu (ZZ), oferty zakupu (OZ). Jeśli w aplikacji dostępny jest kontrahent [Jednorazowy] wówczas  po wyborze typu dokumentu pokaże się okno dokumentu z wybranym kontrahentem: Jednorazowym. Jeżeli w aplikacji nie ma kontrahenta [Jednorazowego] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta.

Kafelek: Dokumenty – lista dokumentów

Jeżeli w aplikacji wystawiane są zarówno dokumenty zakupu jak i sprzedaży, podział na Sprzedaż i Zakup prezentowany jest także na kaflu z Dokumentami. Sekcja podzielona jest wówczas na dwie zakładki: Sprzedaż oraz Zakup, a do rejestrowania dokumentów obydwu typów służą dwa oddzielne przyciski na Action Barze.

Zakładka z dokumentami sprzedaży

Jeżeli w aplikacji wystawiany jest tylko jeden rodzaj dokumentów (tylko sprzedaży lub tylko zakupu) listę dokumentów należy prezentować jak dotychczas – bez rozbijania na zakładki.

Podczas wystawiania dokumentów przychodowych z okna: [Dokumenty] automatycznie powinien w zależności od parametru [SelectContractorWhenAddingDocument] na Numeratorze dodawać się dokument na kontrahenta Jednorazowego, jeżeli występuje w bazie, lub powstawać lista kontrahentów.

Typy dokumentów sprzedaży
Zakładka z dokumentami zakupu
Typy dokumentów zakupu

Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk: , który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu:

 • Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] - edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
  • [Podgląd] - podgląd dokumentu.
  • [Usuń] - usunięcie dokumentu będącego w buforze.
 • Dokument zatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] - edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji, opcja dostępna, jeżeli dokument nie został wysłany do systemu ERP
  • [Podgląd] - podgląd dokumentu,
  • [Wyślij] - wysłanie dokumentu na e-mail/do drukarki.

Pobrane dokumenty z systemu na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną .

Filtrowanie dokumentów

Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość filtrowania.

Filtrowanie listy dokumentów z poziomu kafelka [Dokumenty]
W aplikacji udostępniono filtrowanie listy dokumentów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów :

Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście kontrahentów

Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna w kafelku [Dokumenty]

W celu poprawy niezawodności aplikacji Comarch Mobile Zakupy umożliwiono odzyskiwanie dokumentów w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Wówczas po powrocie na menu główne pojawi się komunikat, jak na zdjęciu poniżej. Po wybraniu opcji [TAK], dokument zostanie odzyskany.

Komunikat odzyskiwania dokumentu

Czy ten artykuł był pomocny?