Możliwość ukrywania cen oraz wartości towarów w kafelku Towary i na konkretnych dokumentach

Parametr [PricesOnItemsInvisible] umożliwia ukrycie cen i rabatów w kafelku Towary. Parametr ten został opisany TUTAJ. Przełączenie parametru na wartość 1 powoduje:

 • Ukrycie cen na karcie towaru
Ukryta informacja o cennikach na karcie towaru
 • Ukrycie cen na liście oferowanych towarów
Ukryta informacja o cenach na liście towarów

W celu ukrycia cen na poszczególnych dokumentach należy w funkcji SyncFramework.GetNumerators (nazwa_bazy -> Programmability -> Functions -> Table-valued Functions -> SyncFramework.GetNumerators) odnaleźć poniższy fragment:
0 as IsPricesInvisible, i zmienić warunek dla którego dokumentu chcemy ukryć ceny (poniżej przykład dla dokumentu ZS).

case
when NamespaceEntry = 'Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager' then 1
else 0
end as IsPricesInvisible,

Edycja funkcji spowoduje:

 • Ukrycie cen i rabatów na kalkulacji dla danego dokumentu
 • Ukrycie cen i rabatów w Koszyku dla danego typu dokumentu
 • Ukrycie informacji o rabacie, marży na Nagłówku dla danego typu dokumentu
 • Ukrycie wartości na transakcjach historycznych dla danego typu dokumentu
 • Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów niepotwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
 • Ukrycie wartości dla dokumentów niepotwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
 • Kafel Raporty: ujęcie wartości tylko z potwierdzonych dokumentów (dla konkretnego typu dokumentu)

Wyłączenie widoczności cen i rabatów na dokumencie prezentuje poniższy rysunek, gdzie prezentowana jest lista oferowanych towarów na ZS z ukrytymi informacjami:

Ukryta informacja o cenach na dokumencie ZS

Ukryte informacje o cenach i rabatach są również na małej i dużej kalkulacji elementu, jak na poniższym rysunku:

Ukryte informacje o cenach na małej i dużej kalkulacji towaru

W aplikacji wprowadzono nowy parametr ForceHidingPrices (jest on opisany TUTAJ). Zmiana tego parametru na 1 spowoduje dodatkowo:

 • Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
 • Ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
Uwaga
Wartość parametru należy zmienić w pliku documentsnumerators.altum.statement
(Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\documentsnumerators)

Czy ten artykuł był pomocny?