Dostępne widoki

Terminarz posiada sześć widoków:

 • Widok miesięczny
 • Widok tygodniowy
 • Widok dzienny
 • Lista działań zaplanowanych
 • Lista działań przeterminowanych
 • Lista działań zakończonych

W każdym widoku prezentowane są odpowiednio odfiltrowane działania.

Uwaga
Zakładka cykliczne niezaplanowane nie jest obsługiwana z systemem Comarch ERP Altum.

Widok miesięczny

W widoku miesięcznym prezentowane są działania z wybranego miesiąca. Istnieje możliwość podglądu działania jak i również zaplanowania nowego.

W celu dokonania zmiany daty w widoku miesięcznym należy:

 • Kliknąć w dostępne opcje strzałek
 • Kliknąć w konkretną datę
 • Wykonać gest przesunięcia w górę lub w dół

Jeżeli w obrębie dnia zostały zaplanowane działania, to w danym dniu prezentowane są dwie liczby: z prawej strony łączna liczba wszystkich zaplanowanych działań natomiast z lewej strony w kolorze czerwonym prezentowana jest liczba zdarzeń przeterminowanych, o ile takie istnieją.

Na dolnym pasku Terminarza po lewej stronie prezentowana jest nazwa zaznaczonego dnia tygodnia oraz data natomiast po prawej stronie prezentowana jest w kolorze czerwonym liczba działań przeterminowanych przez łączną liczbę działań zdefiniowanych w danym dniu.

Kliknięcie na wybrany numer tygodnia powoduje automatyczne przejście do widoku tygodniowego dla wybranego tygodnia.

Terminarz: widok miesięczny

Widok tygodniowy

Prezentuje listę działań do zrealizowania oraz zrealizowanych w wybranym tygodniu. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

 • Spotkania i wizyty niezrealizowane – zielony,
 • Zadania niezrealizowane- żółty,
 • działania prywatne – niebieski,
 • działania zrealizowane – szary.

Na dolnym pasku Terminarza po lewej stronie prezentowana jest nazwa zaznaczonego dnia tygodnia oraz data natomiast po prawej stronie prezentowana jest w kolorze czerwonym liczba działań przeterminowanych przez łączną liczbę działań zdefiniowanych w danym czasie.

Terminarz: widok tygodniowy

Widok dzienny

Widok dzienny prezentuje działania zaplanowane oraz zrealizowane w wybranym dniu.

W celu dokonania zmiany daty w widoku dziennym należy:

 • Kliknąć w dostępne opcje strzałek,
 • Kliknąć w konkretną datę.

W widoku dziennym prezentowany jest rozkład godzinowy zaplanowanych działań.

Terminarz: widok dzienny

Lista działań zaplanowanych

Prezentuje wszystkie działania zaplanowane od dnia bieżącego do kolejnych tygodni w przyszłości.

Terminarz: lista działań zaplanowanych

Lista działań przeterminowanych

Prezentuje działania przeterminowane od dnia bieżącego do kolejnych tygodni w przeszłości.

Terminarz: lista działań przeterminowanych

Lista działań zakończonych

Prezentuje listę działań wykonanych oraz odrzuconych. Lista działań zakończonych została zaprezentowana na rysunku poniżej.

Terminarz: lista działań zakończonych

Opis na liście działań

W aplikacji została dodana na liście działań, możliwość wyświetlenia opisu dla poszczególnych rodzajów działań. Dodatkowo istnieje możliwość skonfigurowania ile linii opisu jest prezentowane bezpośrednio na liście działań.

Wprowadzona funkcjonalność ułatwia przeglądnie działań w terminarzu.

W przypadku działań zrealizowanych prezentowane są informacje zawarte w polu Opis znajdującym się na:

 • Nagłówku wizyty

oraz informacje zawarte w polu Uwagi do realizacji znajdującym się na:

 • Spotkaniu,
 • Kontakcie,
 • Zadaniu,
 • Prywatnie.

Jeżeli Uwagi do realizacji nie zostaną uzupełnione podczas realizacji działania wówczas prezentowane są informacje zawarte w polu Opis.

W przypadku działań niezrealizowanych prezentowane są informacje zawarte w polu Opis znajdującym się na:

 • Nagłówku wizyty,
 • Kontakcie,
 • Spotkaniu,
 • Zadaniu,
 • Prywatne.
Prezentacja opisu na listach działań

Czy ten artykuł był pomocny?