Realizacja spotkania

Realizacja spotkania polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z menu rozwijalnego. Menu rozwijalne i wszystkie dostępne opcje dla Spotkania zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Menu rozwijalne, działanie typu: [Spotkanie]
Po naciśnięciu na przycisk  zostanie wyświetlone okno realizacji spotkania zaprezentowane na rysunku poniżej.

Realizacja spotkania – powiązanego z wątkiem

Jeżeli wątek zostaje zamknięty i są z nim powiązane niezrealizowane zdarzenia cykliczne, to zostaną one usunięte.

Jeżeli wątek zostaje zamknięty i są z nim powiązane zdarzenia niecykliczne niezrealizowane, to zamknięcie wątku spowoduje ich zakończenie z czasem realizacji 0 i dacie zrealizowania takiej jak data działania, podczas której zamknięto wątek. W uwagach do realizacji automatycznie doda się opis, który świadczy o zakończeniu działań z powodu zamknięcia wątku.

Na karcie wątku znajdują się działania powiązane z danym wątkiem. Z tego poziomu istnieje możliwość np. realizacji lub wyświetlenia szczegółów danego działania.

Karta wątku

Menu kontekstowe z dostępnymi opcjami zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Karta wątku – menu kontekstowe elementu

Czy ten artykuł był pomocny?