Edycja kontrahenta docelowego

W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość edycji kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

  • Zamówienie Zakupu (ZZ),
  • Oferta Zakupu (OZ).

Informacje na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ.

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Jeżeli na dokumencie (bez promocji pakietowej) zostały już dodane towary do koszyka, wówczas przy próbie zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku, pojawia się komunikat:

Komunikat wyświetlany w aplikacji przy próbie zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu, do którego zostały już dodane towary do koszyka

Po dokonaniu zmiany kontrahenta docelowego na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP Altum, informacja o kontrahencie docelowym widoczna jest na dokumencie, w zakładce [Ogólne] -> [Kontrahent docelowy] oraz na zakładce [Kontrahent] ->[Docelowy].

Czy ten artykuł był pomocny?