Edycja kontrahenta

Uwaga
Możliwość edycji danej karty kontrahenta w aplikacji jest uzależniona od uprawnień – na grupie operatorów oraz udostępnienia do modyfikacji tej karty centrum mobilnemu.

Po naciśnięciu przycisku dostępnego na karcie kontrahenta zostanie wyświetlone menu z opcjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej.

Karta kontrahenta, Edycja kontrahenta pobranego z systemu ERP

Naciśnięcie przycisku [Edytuj kontrahenta] pozwala na pełną edycję karty kontrahenta, zarówno pobranego z systemu ERP jak i dodanego w aplikacji mobilnej. Edytując kartę kontrahenta Użytkownik może dokonać zmiany:

 • Akronimu
 • Nazwy kontrahenta
 • Adresu głównego wraz z przypisanymi mu kontaktami
 • Adresów dodatkowych wraz z przypisanymi im kontaktami
 • Rodzaju kontrahenta
 • Numeru NIP
 • Numeru REGON
 • Opisu
 • Atrybutów
 • Załączników
 • Warunków handlowych kontrahenta (formy i terminu płatności, ceny początkowej, sposoby dostawy, cechy transakcji czy dostępnej grupy towarowej, waluty)
Dodatkowo jest możliwa weryfikacja numeru NIP. Po sprawdzeniu numeru NIP i odnalezieniu kontrahenta w bazie danych, użytkownik może wybrać opcję Aktualizuj celem aktualizacji lub zmiany danych kontrahenta. Zanim użytkownik dokona ostatecznej zmiany danych kontrahenta, zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Dopiero po potwierdzeniu komunikatu, dane kontrahenta zostaną zmienione.

Weryfikacja numeru NIP podczas edycji karty kontrahenta
Aktualizacja danych kontrahenta

W aplikacji jest również możliwość weryfikacji po numerze PESEL. Użytkownik w łatwy sposób może sprawdzić, czy kontrahent o podanym numerze NIP/PESEL został już zarejestrowany w bazie.

Weryfikacja kontrahenta po numerze PESEL

Opcję weryfikacji po numerze PESEL jest wywoływana analogicznie jak po NIP, z poziomu listy kontrahentów poprzez wybór opcji:  lub też bezpośrednio z poziomu dodawania lub edycji kontrahenta. Po wybraniu opcji:  Aktualizuj, numer NIP/PESEL kontrahenta zostanie automatycznie zaktualizowany.

Dla nowododanego kontrahenta poza możliwością zmiany danych istnieje także możliwość usunięcia karty kontrahenta. Opcja dostępna jest po wybraniu przycisku .

Karta kontrahenta zarejestrowanego w aplikacji z otwartym menu

Opcja: [Usuń kontrahenta] dostępna jest dla nowo zarejestrowanych kontrahentów, niewysłanych jeszcze do systemu ERP. Usunięcie kontrahenta jest możliwe jedynie w przypadku, gdy na kontrahenta nie został wystawiony dokument, nie istnieją zapisy kasowe powiązane z kontrahentem oraz nie zostało zaplanowane działanie powiązane z kontrahentem.

Dodany lub poddany edycji z poziomu aplikacji kontrahent jest oznaczony na liście kontrahentów ikonką w kolorze niebieskim.

Kontrahent zarejestrowany w aplikacji
Uwaga
Pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną czcionką. Istnieje możliwość określenia wymagalności pól w pliku …\Serwer synchronizacji\Methods\contractorstypes\contractorstypes.altum20170.statement. Dostępne opcje:

 • 1 – Pole jest wymagane,
 • 2 – Pole będzie dostępne do edycji,
 • 4 – Zmiana pola wpłynie na zmianę adresu.

Możliwe jest sumowanie powyższych wartości.

Istnieje możliwość określenia długości pola NIP.

 

Edycja osoby kontaktowej

Edycja osoby kontaktowej pozwala na lepsze zarządzanie osobami kontaktowymi kontrahenta dając możliwość usuwania osoby kontaktowej oraz edytowania jej kartoteki poprzez zmianę:

 • Domyślności osoby kontaktowej
 • Stanowiska
 • Imienia i nazwiska
 • Roli decyzyjnej
 • Kontaktów (telefonu, adresu e-mail itp.)
 • Notatki związanej z osobą kontaktową

Edycja waluty

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż jest  wyświetlana domyślna waluta na karcie kontrahenta, która została ustawiona w systemie Comarch ERP Altum. Walutę można edytować, (jeżeli operator posiada takie uprawnienia) wchodząc w edycje kontrahenta.

Edycja waluty

Czy ten artykuł był pomocny?