Opcja: Dodaj informację dodatkową

Opcja dodania atrybutu do karty kontrahenta dostępna jest z kilku poziomów:

  • Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta, poprzez wybranie opcji „+” w sekcji: Informacje dodatkowe,
  • Poprzez wybór opcji: „Dodaj informację dodatkową” z poziomu opcji dodatkowych na karcie kontrahenta.
Opcje te przedstawiono na rysunku poniżej.

Opcje dodania atrybutu do karty kontrahenta

Po wybraniu opcji dodania atrybutu zostanie wyświetlone okno z możliwością wybrania odpowiedniej klasy atrybutu a następnie okno z możliwością wpisania/wybrania odpowiedniej wartości dla wybranej klasy.

Okna z możliwością wskazania klasy i wartości wybranego atrybutu

Możliwość przypisania atrybutu do karty kontrahenta istnieje także z poziomu okna edycji kontrahenta oraz dodawania nowego kontrahenta.

Możliwość dodania atrybutu podczas edycji oraz dodawania karty nowego kontrahenta.

Czy ten artykuł był pomocny?