Edycja płatnika na nagłówku dokumentu

Możliwość zmiany płatnika na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:

  • Zamówienie Zakupu (ZZ)
  • Oferta Zakupu (OZ)
Standardowo w aplikacji wyświetlane są informacje o płatniku ustawione dokumencie w zakładce [Płatności] w systemie Comarch ERP Altum.

Zmiana Płatnika na nagłówku dokumentu Comarch Mobile raz wyświetlanie informacji o płatniku na dokumencie zsynchronizowanym do systemu Comarch ERP Altum

Jeżeli w parametrze [ChangingContractorOnDocumentPermission] została dodana wartość 2, wówczas podczas wystawiania dokumentu, na nagłówku w polu [Kontrahent]  pojawia się ikona ołówka oznaczająca możliwość edycji wartości dla Kontrahenta głównego. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?