Edycja raportów

W aplikacji umożliwiono usuwanie, dodawanie oraz edycję raportów z poziomu serwera synchronizacji. Definicje raportów znajdują się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji/Reports.

Aby dodać nowy raport należy utworzyć jego definicję, a następnie zapisać go w formacie xml.

Uwaga
W przypadku zapisu definicji raportu w Notatniku należy wybrać kodowanie UTF-8.

Aby usunąć istniejący raport należy zmienić jego ID na ujemne, następnie zmienić datę modyfikacji (np. wystarczy zapisać ponownie plik z raportem) i wykonać synchronizację.

Uwaga
Podczas synchronizacji definicji raportów na urządzenie brana jest pod uwagę data modyfikacji pliku. W celu wymuszenia synchronizacji raportu należy wykonać dowolną modyfikację.
Zmiana ID raportu na ujemne

Istnieje możliwość zmiany języka raportu.

Przyklad
W przypadku, gdy w wersji polskojęzycznej chcemy mieć raport w języku niemieckim, to należy zmodyfikować ostatni człon nazwy z deu na pol, następnie należy zmienić datę modyfikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?