Przykład modyfikacji raportu

W celu opisania przykładowej modyfikacji raportu wykorzystany zostanie Raport dobowy przedstawiciela. Do tegoż raportu zostanie dodany argument za pomocą którego możliwe będzie wybranie dnia, z którego dany raport zostanie zaprezentowany.

W tym celu należy wyedytować definicję raportu o nazwie 53#DailyReport#pol.xml znajdującą się w domyślnej lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Reports\ i katalogu odpowiednim dla systemu ERP. W pliku tym należy przed sekcją elements dodać sekcję zawierającą argumenty raportu oraz argument o typie daty (typeId = 0) według następującego przykładu:

Przyklad
<arguments>
<argument>
<id>1</id>
<typeId>0</typeId>
<name>data</name>
<visibleName>Data</visibleName>
<defaultSQL><![CDATA[]]></defaultSQL>
<posibleSQL><![CDATA[select date(’now’,’localtime’)]]></posibleSQL>
</argument>
</arguments>

 

Kolejnym krokiem dla lepszej czytelności raportu będzie usunięcie godziny z nagłówka raportu znajdującego się na zielonej belce. Dla pierwszego elementu raportu (id = 1) należy wyedytować sekcję sql w pozostawiając następujące polecenie:

<![CDATA[select '<b<![CDATA[>Raport dobowy<br/><b/> ', date(@data@/1000, 'unixepoch', 'localtime')]]>

Następnie w całym pliku należy wyszukać wszystkie fragmenty kodu odnoszące się do aktualnej daty i zamienić je na odnoszące się do wcześniej zdefiniowanego argumentu. Wobec tego należy fragmenty:

date('now','localtime')

Zamienić na następujące:

date(@data@/1000, 'unixepoch', 'localtime')

Po wykonaniu tych kroków zmodyfikowany raport będzie wymagał wyboru daty:

Widok okna z wyborem parametru

I będzie prezentował dane o stanach magazynów mobilnych oraz wystawionych dokumentach, zapisach kasowych i obrotu kaucjami z wybranego dnia.

Widok raportu z różnymi danymi

Czy ten artykuł był pomocny?