Ekran startowy

Po zalogowaniu się do aplikacji użytkownik znajduję się na ekranie startowym aplikacji. Jego wygląd w zależności od zdefiniowanych praw może być różny. Użytkownik z prawami do modułu zarządzania zobaczy kafle Działania, Dokumenty, Wartość sprzedaży oraz Działania do potwierdzenia. Użytkownik z prawami do modułu monitorowania zobaczy kafle Pracownicy oraz Wiadomości. Kafle Profil oraz Data prezentowane są niezależnie od uprawnień. Użytkownik z prawami do obu modułów zobaczy ekran jak na poniżej:

Ekran startowy użytkownika z prawami do modułu zarządzania i monitorowania
Ekran startowy użytkownika bez praw do modułu monitorowanie
Uwaga
Wartości na wszystkich kaflach uwzględniają strukturę podległościową firmy. Kierownik widzi więc sumę wartości podległych mu pracowników oraz swoich.
 • Działania

Kafel działania przedstawia stosunek działań wykonanych do wszystkich zaplanowanych w dniu/tygodniu. Za działania wykonane uznaje się działania ze stanem wykonana bądź odrzucona. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do ekranu działania

 • Pracownicy

Kafel pracownicy przedstawia stosunek pracowników rejestrujących dzisiaj trasę do wszystkich podlegających zalogowanemu użytkownikowi posiadającego prawo do modułu trasy. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do ekranu trasy.

 • Profil

Kafel profil przedstawia imię i nazwisko pracownika oraz zdjęcie. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do profilu.

 • Data

Kafel data przedstawia aktualny dzień i miesiąc. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do ekranu działania.

 • Dokumenty

Kafel dokumenty przedstawia ilość wystawionych w dniu/tygodniu dokumentów. Podsumowanie dotyczy dokumentów:

 • Zapytanie ofertowe sprzedaży (ZOS)
 • Oferta Sprzedaży (OS)
 • Zamówienie Sprzedaży (ZS)
 • Reklamacja Sprzedaży (RLS)

Na podsumowaniu nie są uwzględniane dokumenty o statusie w buforze.

 • Działania do potwierdzenia

Kafel działania do potwierdzenia przedstawia liczbę działań wymagających potwierdzenia przez kierownika. Zakres działań obejmuje 30 dni wstecz od daty dzisiejszej oraz wszystkie przyszłe działania.

 • Wiadomości

Kafel wiadomości przedstawia liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do ekranu wiadomości.

Menu główne aplikacji w widoku horyzontalnym znajduje się po lewej stronie, natomiast w widoku portretowym na dole ekranu. Na większych ekranach istnieje dodatkowo możliwość zwinięcia menu, tak aby nie zajmowało niepotrzebnie miejsca.

Menu główne

Aktualnie wybrana pozycja menu głównego zaznaczona jest białym tłem. Poszczególne pozycje menu głównego zostały szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach dokumentacji.

Nagłówek

Zalogowany użytkownik korzystając z poszczególnych obszarów/stron aplikacji może korzystać z przycisków menu kontekstowego znajdującego się w nagłówku. Nagłówek stanowi pewną integralną część aplikacji, a zawarte w nim przyciski umożliwiają wywołanie danej akcji możliwej do wykonania. Poniżej znajduje się przykład takiego nagłówka wraz z opisem.

Na poszczególnych stronach aplikacji w nagłówku znajduje się także wyszukiwarka umożliwiająca filtrowanie.

Czy ten artykuł był pomocny?