Element WH: Ankiety

Obsługa takiego typu wizyty polega na wykonaniu ankiety, która została zdefiniowana w systemie Comarch ERP Altum.

W przypadku, gdy w ramach elementu wizyty o typie: Ankiety zdefiniowane jest więcej niż jedna ankieta wówczas podczas realizacji elementu wizyty zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych w ramach danego elementu ankiet.

Wizyta: Ankiety, wybór ankiety

Po wyborze konkretnej ankiety zostanie wyświetlona lista pytań zdefiniowanych w ramach wybranej ankiety, zaprezentowana na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta: Ankiety, wybór ankiety
Wizyta: Ankiety, wybór odpowiedzi

W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono definiowanie ankiet zarówno z pytaniami jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru. Podczas realizacji elementu wizyty: Ankiety standardowo po wybraniu zadania do wykonania (Ankiety) i po wybraniu danej ankiety powinna zostać wyświetlona lista pytań. Na rysunku poniżej zaprezentowano model zaznaczenia wielu odpowiedzi i ich prezentacje na liście pytań. W przypadku wyboru odpowiedzi Inna, pojawi się okno w której istnieje możliwość wpisania własnej odpowiedzi.

Zaznaczenie wielu odpowiedzi i prezentacja na liście pytań (w tym odpowiedzi typu Inna)

W najnowszej wersji aplikacji Comarch Mobile została dodana opcja skanowania odpowiedzi do ankiety. Warunkiem działania tej funkcji jest zainstalowana aplikacja Barcode Scanner na urządzeniu mobilnym. Po wywołaniu przycisku skanowania w oknie odpowiedzi możliwe będzie zeskanowanie wartości – odpowiedzi ankiety.

Możliwość zeskanowania odpowiedzi do ankiety

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia także wprowadzenie danych osób Klienta, z którymi została przeprowadzona ankieta.

Podczas realizacji tego elementu wizyty, operator może:

  • określić kilku respondentów spośród zdefiniowanych osób kontaktowych Klienta,
  • dodać nową osobę ankietowaną – np. nowego pracownika Klienta.
Możliwość wyboru osoby kontaktowej z karty kontrahenta, z którą była przeprowadzana ankieta
Informacja o ankietowanej osobie na karcie wizyty

Podczas realizacji elementu wizyty: Ankieta użytkownik może w szybki sposób wyszukać interesującą osobą na wyświetlonej liście osób kontaktowych kontrahenta. Opcja ta jest szczególnie przydatna, kiedy lista jest długa i wymaga przewijania.

Użytkownik może odszukać interesującą go osobę wyszukując po imieniu lub nazwisku. Wpisaną frazę można w szybki sposób skasować poprzez wybranie ikony krzyżyka.

Czy ten artykuł był pomocny?