Konfiguracja elementów wzorców wizyty

Wchodząc w kafel Elementy wzorców wizyt mamy możliwość:

 • Edycji już istniejących elementów;
 • Dodania nowych elementów;
 • Kopiowania istniejących elementów;
 • Usuwania istniejących elementów;
Lista elementów wzorców wizyty

Rodzaj: Rejestrowanie dokumentu

W pierwszym kroku należy wybrać odpowiedni rodzaj elementu, podać jego nazwę, wymagalność oraz dostępność.

Wymaganym jest określenie typu dokumentu, jaki będzie realizowany podczas wizyty. Opcje możliwe do wyboru to:

 • FS – faktura sprzedaży,
 • PAR – paragon,
 • WZ – wydanie zewnętrzne,
 • ZS – Zamówienie Sprzedaży,
 • OS – Oferta Sprzedaży,
 • ZOS – Zapytanie ofertowe sprzedaży,
 • RLS – Reklamacja Sprzedaży.

Dostępne jest również pole opis, które nie jest wymagane do uzupełnienia. Jego zawartość będzie wyświetlana na kafelku elementu wizyty.

Dodawanie elementu wzorca o rodzaju: Rejestrowanie dokumentu – zakładka 1

Na drugiej zakładce istnieje możliwość określenia towarów wymaganych czyli takich, które muszą znaleźć się na realizowanym podczas wizyty dokumencie. Jeśli taki towar nie będzie na realizowanym dokumencie jego zatwierdzenie nie będzie możliwe.

Dodając towar jest możliwość określenia:

 • Ilości minimalnej – ilość towaru w jakiej powinien zostać dodany dokument;
 • Jednostki towaru;
 • Wymagalność – jeśli parametr Wymagaj zostanie zaznaczony nie będzie możliwości zatwierdzenia dokumentu bez dodania tego towaru. Domyślnie parametr Wymagaj jest odznaczony.
Lista towarów: Zaznaczenie towarów wymaganych
Lista towarów wymaganych

Rodzaj: Przejazd

Podczas dodawania elementu przejazd jest możliwość dodania nazwy, określenia wymagalności oraz dodanie opisu do tego elementu.

Dodawanie nowego elementu wzorca o rodzaju Przejazd

Rodzaj: Merchandising

Dodanie elementu wizyty Merchandising pozwoli kierownikowi na porównywanie punkty wzorcowe z faktycznie realizowanymi.

Na pierwszej zakładce są prezentowane podstawowe informacje Nazwa, Rodzaj, Wymagalność, Opis oraz Parametry.

Dodawanie elementu o rodzaju Merchandising z parametrem zdjęcia na podstawie dodanych wzorców – zakładka 1

Przechodząc na drugą zakładkę mamy możliwość dodania punktu wzorcowego.

Dodawanie elementu o rodzaju Merchandising – zakładka 2

Użytkownik ma możliwość zmiany parametru, aby zdjęcia były wykonywane na podstawie Raportu obecności towarów. Funkcjonalność opisana jest TUTAJ.

Dodawanie elementu o rodzaju Merchandising z parametrem zdjęcia na podstawie raportu obecności towarów

Rodzaj: Należności

Tak jak we wszystkich innych elementach jest możliwość określenia Nazwy, wymagalności, aktywności oraz dodania opisu.

Dodawanie elementu o rodzaju Należności

Rodzaj: Ankieta

Na pierwszej zakładce dodawania elementu wzorca Ankieta definiowana jest nazwa, rodzaj, wymagalność, aktywność oraz opis.

Dodawanie elementu o rodzaju Ankieta

W następnym kroku dodajemy ankietę z listy dostępnych lub definiujemy nową. Ankietę z listy dostępnych po prawej stronie, przeciągamy (metodą drag&drop) na środek tym samym dodajemy do elementu wzorca.

Dodanie ankiety do elementu wzorca
Ankieta dodana do elementu wzorca

Na kafelku Ankiety dodanej do wzorca oprócz nazwy i opisu jest prezentowana ilość pytań, jaką zawiera ankieta oraz ilość towarów. Z tego poziomu towary można dodać do ankiety poprzez przycisk . Usunąć ankietę można za pomocą przycisku koszyka .

Rodzaj: Raport obecności towarów oraz Raport towarów konkurencji

Podczas dodawania Raportu obecności towarów lub/i towarów konkurencji w pierwszym kroku określamy nazwę, rodzaj raportu, wymagalność oraz mamy możliwość dodania opisu do elementu.

W następnym kroku wybieramy wcześniej zdefiniowany raport z listy po prawej stronie lub dodajemy nowy poprzez kliknięcie w  w prawym górnym rogu.

Lista dostępnych, wcześniej zdefiniowanych raportów

Po otworzeniu karty dodawania nowego raportu należy uzupełnić nazwę i kod raportu, określić rodzaj i aktywność raportu oraz dodać/usunąć kolumny w raporcie określając ich wymagalność.

Dodatkowo dla Raportu obecności towarów użytkownik decyduje o możliwości generowania zamówienia na podstawie raportu. Funkcjonalność opisana jest TUTAJ.

Dodawanie nowego raportu

W drugim kroku mamy możliwość dodania towarów do raportu.

Dodawanie towarów do raportu
Dodane towary do raportu

Rodzaj: Inny

Istnieje możliwość dodania elementu wzorca wizyty Inny. Podczas jego dodawania możemy określić nazwę, wymagalność, aktywność oraz dodać opis.

Dodawanie elementu wzorca o rodzaju Inny

 

Uwaga
Niedozwolone jest wprowadzanie zmian na elementach wzorców wizyt, dla których wystawione zostały wizyty handlowe.

Czy ten artykuł był pomocny?