Konfiguracja wzorca wizyty

Definiowanie nowego wzorca wizyty składa się z następujących kroków:

Przypisanie elementów wizyty: w tym kroku należy przypisać elementy, które mają zostać zrealizowane podczas wizyty.  Elementy wizyty należy przeciągnąć (poprzez drag&drop) z listy wcześniej zdefiniowanych elementów lub zdefiniować nowy element poprzez opcję: Dodaj.

Pierwszy krok definiowania wzorca wizyty – przypisanie elementów które mają być realizowane podczas wizyty

Elementy dodane do Wzorca można dowolnie zmienić. Bezpośrednio z poziomu elementów przypisanych do wzorca można zmienić wymagalność danego elementu podczas realizacji wizyty. Po określeniu elementu jako wymagany, nazwa takiego elementu jest prezentowana na czerwono.

Zaznaczenie elementów, które mają zostać dodane do wzorca
Przeciągnięcie zaznaczonych elementów
Elementy dodane do wzorca

Na tym etapie można również zmienić wymagalność elementów wzorca, poprzez kliknięcie na pasek na dole kafelka z elementem (Wymagany/Nie wymagany).

Z poziomu konfiguracji wzorca można także przejść do pełnej konfiguracji elementu wzorca i zmienić na przykład typy dokumentów, które powinny zostać zarejestrowane podczas wizyty czy przypisać towary wymagane podczas rejestracji dokumentu.

Edycja elementu: Rejestrowanie dokumentu
Edycja elementu: Rejestrowanie dokumentu – przypisanie towarów, które powinny być dodane na dokument

W kolejnym kroku istnieje możliwość zdefiniowania ogólnych parametrów wzorca, takich jak:

  • Nazwa oraz Kod wzorca,
  • Typ wizyty – możliwość wyboru z wartości słownikowych,
  • Zdjęcie – miniatura zdjęcia wyświetlana będzie na liście zaplanowanych wizyt oraz na podglądzie zaplanowanej lub zrealizowanej wizyty,
  • Domyślny czas trwania wizyty
Konfiguracja wzorca wizyty – parametry ogólne

W ostatnim kroku istnieje możliwość przypisania pracowników, którzy powinni mieć dostęp do wzorca wizyty. Tylko pracownicy dodani do wzorca będą mogli zaplanować wizytę z takim schematem (wzorcem).

Ostatni krok definiowania wzorca wizyty – przypisanie pracowników, dla których wzorzec będzie dostępny
Uwaga
Niedozwolone jest wprowadzanie zmian na wzorcach wizyt, dla których wystawione zostały wizyty handlowe.

Czy ten artykuł był pomocny?