Kontrola limitu kredytowego

Podczas konfiguracji dokumentów handlowych, na definicji dokumentów FS, PAR oraz WZ należy określić, czy dokument podczas zatwierdzania będzie podlegał kontroli limitu kredytowego kontrahenta. Decydować o tym będzie ustawienie parametru [Kontrola limitu kredytowego przy zatwierdzaniu dokumentu]. Możliwe do wyboru opcje to:

  • Brak kontroli – po zaznaczeniu tej opcji limit nie jest kontrolowany
  • Ostrzeżenie – limit jest kontrolowany: użytkownik jest ostrzegany o przekroczeniu limitu, ale nie jest blokowane zatwierdzenie dokumentu ani nie jest wymuszana natychmiastowa zapłata.
  • Blokada sprzedaży – blokowane jest zatwierdzenie dokumentu dla kontrahenta z przekroczonym limitem lub wymagana jest natychmiastowa zapłata.
Konfiguracja kontroli limitu kredytowego kontrahenta na definicji dokumentu FS

Więcej informacji nt. limitu kredytowego kontrahenta znajduje się TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?