Kopiowanie planów sprzedaży

Po wybraniu opcji kopiuj podniesie się formatka nowego planu sprzedaży, na której są widoczne:

 • Nazwa – taka jak na planie źródłowym
 • Typ – taki jak na planie źródłowym
 • Status – taki jak na planie źródłowym
 • Okres obowiązywania –
  • jeżeli okres dotyczy roku poprzedniego, wówczas ustawi się taki sam przedział czasu, ale dla roku bieżącego
  • jeżeli okres dotyczy roku bieżącego, wówczas ustawi taki sam przedział czasu jak dla planie źródłowym,
 • Plan referencyjny – taki jak na planie źródłowym
 • Opis – jeżeli na planie źródłowym był uzupełniony wówczas zostanie on skopiowany.

Wszystkie pola można edytować.

Kopiowanie planu sprzedaży – krok 1

 

Kopiowanie planu sprzedaży – krok 2

Towary zostają skopiowane z planu źródłowego.

Kopiowanie planu sprzedaży – krok 3
 • Zakładka Rejony – rejony zostają skopiowane z planu źródłowego
Kopiowanie planu sprzedaży – krok 4
 • Zakładka Kontrahenci – kontrahenci zostają skopiowani z planu źródłowego

Po zakończeniu edycji kopiowanego planu należy go zapisać wybierając przycisk w prawym górnym rogu na czwartym kroku.

Czy ten artykuł był pomocny?