Lista planów sprzedaży

Lista planów sprzedaży

Poszczególne plany sprzedaży prezentowane są w formie kafli.

Lista planów sprzedaży

Na kaflach znajdują się informacje takie jak:

 • Nazwa planu
 • Typ
 • Okres obowiązywania
 • Status

W przypadku, gdy plan sprzedaży został zamknięty prezentowana jest również nazwa operatora, który dokonał zamknięcia planu.

Kliknięcie w kafel (niezależnie od statusu) otwiera okno podglądu planu sprzedaży na pierwszej zakładce.

Dla planów o statusie Niepotwierdzony prezentowane są następujące przyciski:

Umożliwiający edycję planu sprzedaży.

Umożliwiający usunięcie planu sprzedaży.

Dla planów o statusie Potwierdzony prezentowane są następujące przyciski:

Umożliwiający zamknięcie planu sprzedaży.

Umożliwiający skopiowanie planu sprzedaży.

Filtrowanie planów sprzedaży

Filtrowanie planów sprzedaży

Po wybraniu opcji powinno być możliwe filtrowanie planów sprzedaży po:

Statusie:

 • Potwierdzony
 • Niepotwierdzony
 • Zamknięty

Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje.

Typie:

 • Ilościowy
 • Wartościowy

Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje.

Filtrowanie planów sprzedaży

Okresie obowiązywania:

Po kliknięciu w przycisk można wybrać odpowiedni zakres czasu:

 • Dzisiaj – wyświetlone zostają plany, dla których data Od to data dzisiejsza,
 • Bieżący tydzień – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego tygodnia,
 • Bieżący miesiąc – wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego miesiąca,
 • Bieżący rok – wartość domyślna, wyświetlone zostają plany, dla których data Od pochodzi z bieżącego roku
Filtrowanie planów sprzedaży

Czy ten artykuł był pomocny?