Koszyk

Wyświetlenie zawartości Koszyka jest możliwe po przejściu na kolejną zakładkę.

Z poziomu menu kontekstowego elementy dodane do Koszyka można:

  • Zmodyfikować,
  • Skopiować,
  • Usunąć.

Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru oraz sprawdzić stan towaru.

Okno: Koszyk

Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

Okno: [Towary], towar dodany kilka razy do koszyka
Na liście filtrów dostępnych z poziomu zakładki: Koszyk na dokumencie zostały również dodane dwa filtry: Producent oraz Marka. Po wybraniu filtra zostaje wyświetlona lista Producentów/Marek powiązanych z towarami dodanymi do koszyka. Na liście prezentowana jest także wartość dokumentu w kontekście konkretnej Marki/Producenta.

Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranej Marki/Producenta.

Filtr: Marka oraz Producent na zakładce Koszyk dokumentu

Istnieje możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka. Dotychczas opcja wyświetlania zdjęć towarów możliwa była jedynie z poziomu widoku listy towarów – gdzie prezentowane są wszystkie towary, zarówno te na które Klient się zdecydował jak i te nie dodane na dokument. Nowa opcja daje możliwość szybkiego podglądu miniatur zdjęć towarów za pomocą opcji  dostępnej na nagłówku wystawianego dokumentu. W razie potrzeby widok zdjęć towarów dodanych do koszyka można równie szybko wyłączyć poprzez wybranie opcji: .

W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej.  Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji.

Funkcjonalność ta dotyczy towarów, które zostały dodane na dokument w jednostce pomocniczej. Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Taka możliwość istnieje podczas wystawiania dokumentów:

  • Oferta zakupu
  • Zamówienie zakupu

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:

  • Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP XL podczas synchronizacji,
  • Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
  • Wyjść bez zapisu,
  • Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane

Czy ten artykuł był pomocny?