Krok 6 – Uprawnienia

Aby Przedstawiciel mógł również korzystać z funkcji CRM-owych (np. pobieranie zadań z terminarza) grupę operatora mobilnego należy przypiąć do centrum lokalnego (operator powinien móc zalogować się również do Comarch ERP Altum)

Dla operatora można określić, czy będzie on widział w aplikacji Comarch Mobile mPOS ceny zakupu towarów oraz wysokość marży na elemencie/dokumencie. Aby operator miał do nich wgląd, należy w Comarch ERP Altum zaznaczyć dla mobilnej grupy operatorów uprawnienie: [Dostęp do cen zakupu] (zakładka [Inne uprawnienia]).

Nadanie uprawnień do widoczności cen zakupu oraz marży

Dodatkowo, istnieje możliwość nadania operatorowi prawa do edycji terminu płatności. W tym celu należy zaznaczyć jako [Aktywny] uprawnienie: [Prawo do edycji terminu płatności].

Nadanie uprawnień do widoczności cen zakupu oraz marży

PRZEJDŹ DO KROKU 7

Czy ten artykuł był pomocny?