Krok 8 – Kontrahenci

W aplikacji jest możliwość pobierania wszystkich kontrahentów oraz grup kontrahentów, których opiekunem jest dany przedstawiciel. Funkcjonalność ta daje większą elastyczność podczas wyznaczania zakresu pracy przedstawicieli poprzez określenie tych kontrahentów, którzy mają być obsługiwani przez danego przedstawiciela handlowego.

Aby do aplikacji byli pobierani kontrahenci, którymi opiekuje się dany przedstawiciel, należy na centrum mobilnym zaznaczyć parametr [Pobieranie kontrahentów wg opiekuna].

Ustawienie na centrum mobilnym: pobieranie kontrahentów według opiekuna

W systemie Comarch ERP Altum nie trzeba tworzyć dodatkowych grup, podziałów, wystarczy przypisać opiekuna (pracownika), na grupie czy danym kontrahencie lub na rejonie z poziomu aplikacji webowej Comarch Mobile Zarządzanie.

Opiekun na grupie kontrahentów

Należy również pamiętać o sprawdzeniu na zakładce Dostępność czy centrum mobilne ma odpowiednie uprawnienia.

Uprawnienia centrum w zakładce Dostępności Grupy głównej
Opiekun na karcie kontrahenta

W [Dostępność obiektów] dla centrum mobilnego należy dodać grupę kontrahentów, która będzie dostępna w aplikacji Comarch Mobile.

Dostępność obiektów: Dodanie grupy kontrahentów

Dodatkowo – oprócz określenia na karcie kontrahenta centrów, które mają mieć prawo do modyfikacji danej karty kontrahenta – możliwość modyfikacji oraz dodawania nowej karty kontrahenta w aplikacji, została uzależniona od uprawnień do obiektu: Kontrahent na [Grupie operatorów] (przypiętej do centrum mobilnego).

Uprawnienia na grupie operatorów, zakładka: Obiekty

W aplikacji istnieje możliwość stworzenia kontrahenta wewnętrznego w celu powiązania centrum typu Firma, a kartą danego kontrahent, jest on pobierany do Mobile Sprzedaż analogicznie, jak pozostali kontrahenci, wg tych samych zasad (dostępności, widoczności), różni się w stosunku do innych kontrahentów tylko brakiem możliwości edycji.

 

PRZEJDŹ DO KROKU 9

Czy ten artykuł był pomocny?