Krok 7 – Centrum mobilne

Po skonfigurowaniu grupy operatorów wymagane jest utworzenie centrum mobilnego. Aby to zrobić należy w menu głównym wybrać zakładkę [Konfiguracja], nacisnąć przycisk [Struktura Firmy], następnie przycisk [Struktura praw]:

Przejście do struktury praw

Następnie po wybraniu odpowiedniej firmy lub centrum należy nacisnąć przycisk [Dodaj oddziałowe] i z rozwijanego menu wybrać opcję [Mobile]:

Dodawanie nowego centrum mobilnego
Uwaga
W sytuacji zatrudnienia nowego przedstawiciela handlowego zalecane jest stworzenie odrębnego oddziału Comarch Mobile.

Pojawi nam się okno, w którym należy wpisać nazwę nowego centrum. Typ zostanie ustawiony automatycznie. Możemy również dodać opis centrum oraz stworzyć pieczątkę dla tego centrum.

Dodawanie nowego centrum mobilnego

W zakładce [Operatorzy] dodajemy utworzoną grupę operatorów. Następnie po naciśnięciu przycisku [Dostępność obiektów] użytkownikowi zostanie zaprezentowane poniższe okno:

Dodawanie centrum Mobile Sprzedaż

Na pozycjach [Magazyny], [Rejestry kasowo-bankowe], [Formy płatności], [Rejestry VAT], [Typy cen], [Serie], [Grupy kontrahentów] oraz [Grupy atrybutów] przypinamy odpowiednie obiekty, które zdefiniowaliśmy wcześniej. Aby to zrobić należy wybrać odpowiednią pozycję np.: Serie, po naciśnięciu pokaże się nam okno, w którym przy pomocy przycisku [Dołącz] możemy przypiąć zdefiniowaną wcześniej serię mobilną.

Obiekty konieczne do udostępnienia w centrum mobilnym

 

Uwaga
Jeżeli w aplikacji wystawiane będą dokumenty WZ, należy udostępnić oddzielną serie dla tego typu dokumentu.
Serie udostępnione w centrum mobilnym

Należy pamiętać o zaznaczeniu typów dokumentów na seriach, wchodząc w odpowiednią serie i zaznaczając flagi przy dokumentach.

Udostępnianie serii dla danego typu dokumentu

Analogicznie należy również zaznaczyć typy dokumentów FS, PAR, WZ i MM- na magazynie mobilnym i oznaczyć jako domyślny. Bez zaznaczenia dokumentu WZ wystawianie dokumentów PAR, FS nie będzie możliwe.

Po podpięciu wszystkich pól należy zapisać grupę.

W magazynach przypinamy magazyn mobilny oraz lokalny, aby móc zatowarować magazyn operatora. Dodatkowo, na magazynie należy zaznaczyć dostępność dokumentu. Przykładowo dokument ZS powinien być dostępnym na magazynie Odległym oraz dostępny i domyślny na magazynie Lokalnym.

Dokumenty dostępne na magazynie Odległym
Uwaga
Do operatora, który będzie logował się do danego oddziału Comarch Mobile Sprzedaż powinien być przypisany pracownik. Jest to konieczne do prawidłowej synchronizacji dokumentów KP/KW.
Uwaga

Dla centrum oddziałowego Mobile, ustawienie [Pobierz z nadrzędnego] dotyczy tylko ustawień:

  • Rejestry VAT,
  • Typy cen.

Pozostałe ustawienia (Magazyny, Rejestry kasowo-bankowe, Formy płatności, Serie, oraz Grupy kontrahentów i Artykułów) muszą zostać określone bezpośrednio dla danego centrum mobilnego.

PRZEJDŹ DO KROKU 8

Czy ten artykuł był pomocny?