Lista towarów, filtry na liście towarów

Po wyborze przycisku dodania nowego dokumentu zostanie wyświetlone okno: Towary zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Okno: Lista towarów

Stany towarów, które nie są dostępne na magazynie prezentowane są na liście w kolorze czerwonym.

W widoku poziomym lista towarów w trakcie wystawiania dokumentu jest podzielona na trzy części:

  • Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu
  • Szczegóły towaru
  • Szczegóły elementu (duża kalkulacja)
Widok poziomy listy towarów

Filtrowanie

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna.
Po wybraniu przycisku:  użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.

Filtr na liście towarów
[Dok.kontrahenta] – Wybór historycznie wystawionego dokumentu danego typu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie

[Wszystkie dok.] – Wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta przypisanego do PH

Więcej informacji na temat filtrowania listy towarów można znaleźć TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?