Możliwość filtrowania działań

Użytkownik aplikacji mobilnej może wyfiltrować działania z poziomu :

 • Terminarza – z poziomu Zakładek: Zaplanowane, Przeterminowane i Zakończone użytkownik może skorzystać z opcji filtra i odnaleźć interesujące go działania korzystając z opcji filtra:
  • od – zwrócone zostaną wszystkie działania, których data wystawienia jest późniejsza niż wskazana
  • do – zwrócone zostaną wszystkie działania, których data wystawienia jest wcześniejsza niż wskazana,
  • Wzorzec – zwrócone zostaną wizyty handlowe, na których zastosowano wybrany,
  • Typ – zwrócone zostaną wizyty handlowe o typie, który został wskazany w ustawieniach filtra
  • Rodzaj działania – użytkownik może odszukać działania danego rodzaju (np. tylko spotkania) lub działania kilku różnych rodzajów (wielowybór),
  • Kontrahent – po wybraniu konkretnego kontrahenta zostaną zwrócone działania dotyczące tylko tego konkretnego Klienta.
  • Dodatkowo za pomocą filtru tekstowego możliwe jest wyszukanie działań np. po mieście czy ulicy.
Możliwość filtrowania działań z poziomu terminarza oraz karty kontrahenta

 

Podobnie jak dla filtrów w innych miejscach aplikacji użytkownik może skorzystać z opcji dodatkowych, dostępnych po dłuższym przytrzymaniu na przycisk z danym filtrem. Jedną z możliwości jest przypięcie filtra do szybkiego wybierania, które usprawni proces wyszukiwania interesujących działań.

 

Opcje dodatkowe filtra

Czy ten artykuł był pomocny?