Możliwość wystawiania dokumentów ZS w walucie obcej

W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wystawianie dokumentów ZS i ZOS w walucie obcej. Podczas wystawiania tych dokumentów na nagłówku ustawiana jest domyślna waluta z karty Kontrahenta. Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursu w zależności od nadanych mu uprawnień. Operator ma możliwość bądź ustawioną blokadę zmiany: samej waluty, samego kursu, zarówno waluty jak i kursu. Więcej informacji odnośnie konfiguracji uprawnień operatora znajduje się TUTAJ.

Możliwość zmiany waluty jaki kursu na nagłówku dokumentu

W sytuacji kiedy do koszyka zostały dodane już towary, przedstawiciel nie ma już możliwości zmiany waluty i kursu waluty – brak ikony ołówka przy pozycjach waluta i kurs. Operator (w zależności od nadanych uprawnień) może dokonać zmiany waluty i kursu jedynie na dokumencie do którego nie dodano wcześniej towaru. Po kliknięciu w ikonę edycji (ikona ołówka) zostaje wyświetlona lista z walutami zsynchronizowanymi z systemu ERP Altum.

Lista walut w przypadku edycji waluty ustawionej na nagłówku dokumentu.

Przy próbie wybrania waluty, dla której w systemie ERP Altum brak jest notowań dla kursu w aplikacji zostaje wyświetlony komunikat, jak na poniższym rysunku.

Komunikat wyświetlany jeśli w aplikacji brak zdefiniowanego kursu dla danej waluty

Jeśli na nagłówku dokumentu została ustalona waluta obca poszczególne elementy zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującym kursem na ustawioną walutę obcą.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument należy zatwierdzić, aby został wysłany do systemu przy kolejnej synchronizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?