Obsługa pola Data ważności na Ofercie Sprzedaży

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość określenia daty ważności podczas rejestracji Ofert Sprzedaży. Na nagłówku OS dostępne jest pole Data ważności, w którym użytkownik może:

  • wskazać konkretną datę poprzez wybór z kalendarza,
  • wybór z listy zdefiniowanych po stronie serwera wartości z konkretnymi interwałami jak np. 1 tydzień, 1 miesiąc, które dostępne będą po wybraniu opcji:  . Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.
Nagłówek dokumentu OS – możliwość określenia daty ważności oferty.
Określanie daty ważności oferty sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?