Obsługa eksportowych stawek VAT

W aplikacji Comarch  Mobile umożliwiono dodatkowo oprócz transakcji krajowych z krajowymi stawkami VAT również obsługę eksportowych stawek VAT podczas wystawiania dokumentów ZZ i OZ. Dane dotyczące eksportowych stawek VAT pobierane są z systemu Comarch ERP Altum.

Konfiguracja stawek VAT w Altum

Dużym udogodnieniem jest także to, że typ transakcji na nagłówku dokumentu ustawiany jest zgodnie z typem kontrahenta, dla którego transakcja jest realizowana. Dla kontrahenta Krajowego domyślnie ustawi się zatem transakcja krajowa, dla kontrahenta Unijnego transakcja Wewnątrzwspólnotowa, a dla kontrahenta Pozaunijnego transakcja Inna zagraniczna.  Typ Kontrahenta ustawiany w Comarch ERP Altum na karcie kontrahenta w zakładce [Ogólne].

Ustawienie typu kontrahenta

Czy ten artykuł był pomocny?