Obsługa odwrotnego obciążenia

W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość rejestracji transakcji z obsługą odwrotnego obciążenia. W przypadku odwrotnego obciążenia odpowiedzialność za rozliczenie podatku od zawartej transakcji może zostać przeniesiona ze sprzedawcy na nabywcę.

Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji Comarch Mobile Zakupy jest dostępna po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP:

  • włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
  • ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
  • zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
  • oznaczeniu odpowiednich towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Informacje dotyczące skonfigurowania oraz możliwości ustawienia odpowiedniej stawki odwrotnego obciążenia zostały opisane TUTAJ. Po odpowiednim skonfigurowaniu stawki odwrotnego obciążenia dla danego kontrahenta i określonego towaru, podczas wystawiania dokumentów niefiskalnych z kontrahentem i towarem objętym odwrotnym obciążeniem wartości elementu są wyliczane w oparciu o zdefiniowaną stawkę VAT odwrotnego obciążenia.

Okno: Pozycja dokumentu z odwrotnym obciążeniem

Zgodnie z przepisami, na wystawianym dokumencie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie wykazuje się należnego podatku VAT. Zamiast informacji o wysokości oraz wartości stawek VAT z pozycji prezentowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?