Obsługa programów lojalnościowych

W aplikacji Comarch Mobile Zakupy jest możliwość obsługi programów lojalnościowych. Umożliwiono pobieranie z systemu ERP punktów lojalnościowych zgromadzonych na kontach określonych kontrahentów za zakup poszczególnych towarów. Zebrane punkty mogą zostać wykorzystane w aplikacji mobilnej do nadania rabatów. Aby umożliwić rozliczanie punktów lojalnościowych z poziomu aplikacji Comarch Mobile Zakupy, należy:

 • stworzyć definicję programu lojalnościowego zgodnego ze swoimi założeniami oraz wymaganiami opisanymi w dalszej części dokumentu,
 • obsłużyć synchronizację punktów lojalnościowych kontrahentów,
 • włączyć obsługę programu lojalnościowego w pliku configuration.*.statement, poprzez zmianę wartości klucza [IsLoyaltyEnabled] na 1.

Struktura definicji programu lojalnościowego

Przygotowane definicje programów lojalnościowych należy umieścić w pliku z rozszerzeniem XML w katalogu [LoyaltyProgramsDefinitions] katalogu głównego serwera synchronizacji Mobile. Nazwa pliku musi składać się z

<IdProgramuLojalnosciowego>#<NazwaProgramuLojalnosciowego>.xml

Przyklad
12#NaszaLojalnosc.xml

Synchronizacja definicji do urządzeń mobilnych odbywa się po każdej modyfikacji w plikach definicji. Aby usunąć już zsynchronizowaną definicję z urządzeń mobilnych należy zmienić id programu na wartość ujemną. Taka definicja zostanie usunięta przy następnej synchronizacji.

Przyklad
-12#NaszaLojalnosc.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<LoyaltyProgram>

<Name>…</Name>

<SettleDocumentsValue>…</SettleDocumentsValue>

<CheckContractorStatusQuery>

</CheckContractorStatusQuery>

<CheckArticleStatusQuery>

</CheckArticleStatusQuery>

<InitialMessageQuery>

</InitialMessageQuery>

<AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery>

</AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery>

<AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery>

</AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery>

<AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery>

</AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery>

<AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery>

</AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery>

</LoyaltyProgram>

Elementy w definicji program lojalnościowego

 • Name – Nazwa program lojalnościowego
 • SettleDocumentsValue – flaga bitowa określająca, na jakich dokumentach bierze udział program lojalnościowy. Poszczególne typy dokumentów będą miały przyporządkowane wartości:

1 – OS

2 – ZS

4 – FS

8 – PA

16 – WZ

32 – WM

Wskazówka
Wartość pola 5 oznaczać będzie, że rozliczenie punktów dostępne będzie na dokumentach OS i FS (1+4).
 • CheckContractorStatusQuery – Zapytanie sprawdzające czy dany kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym oraz zwraca liczbę punktów dostępnych dla kontrahenta. Zwrócenie wiersza oznacza, że kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym.
  • Parametry wejściowe:
   • @DocumentType – typ dokumentu. Wartość zgodna z wartościami z punktu drugiego.
   • @ContractorId – identyfikator kontrahenta
   • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
   • @EditedDocumentId – identyfikator dokumentu, który jest teraz aktualnie reedytowany (został tylko zapisany wcześniej, został cofnięty do bufora)
  • Kolumny wyjściowe:
   • Liczba punktów dostępnych do zużycia przez kontrahenta
 • CheckArticleStatusQuery – Zapytanie sprawdzające czy dany towar jest dostępny w danym programie lojalnościowym oraz zwraca liczbę punktów do rozliczenia na pozycji.
  • Parametry wejściowe
   • @ArticleId – identyfikator towaru na który wystawiana jest pozycja
   • @StartGrossPrice – początkowa cena brutto
   • @StartNetPrice – początkowa cena netto
   • @Quantity – ilość w jednostce bazowej
   • @AvailablePoints – liczba dostępnych punktów kontrahenta
   • @EditedDocumentId – identyfikator edytowanego dokumentu
   • @VatRate – stawka VAT (np. dla 23% – parametr ten będzie miał wartość 23)
   • @VatDirection – kierunek VAT (0 – Netto, 1 – Brutto)
  • Kolumny wyjściowe
   • MaxPointsToSettleValue – maksymalna liczba punktów możliwa do rozliczenia na pozycji
   • EndGrossPrice – końcowa cena brutto na pozycji po rozliczeniu punktów MaxPointsToSettleValue
 • InitialMessageQuery – Zapytanie tworzące komunikat powitalny.
  • Parametry wejściowe
   • @DocumentType – typ dokumentu. Wartość zgodna z wartościami z punktu drugiego.
   • @ContractorId – identyfikator kontrahenta
   • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
   • @EditedDocumentId – identyfikator dokumentu, który jest teraz aktualnie reedytowany (został tylko zapisany wcześniej, został cofnięty do bufora)
  • Kolumny wyjściowe
   • InitialMessageText – komunikat powitalny. Może zawierać proste tagi html’owe w celu sformatowania tekstu. (np. Dodanie nowej linii <br />, Zmiana koloru fragmentu tekstu <font color=”#FF0000″></font>, itd.)
 • AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po usunięciu rozliczenia programu lojalnościowego na pozycji. Służy do wycofania zmian wykonanych w AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery.
  • Parametry wejściowe
   • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
   • @ProgramName – nazwa programu lojalnościowego
   • @AttributeObjectType – typ atrybutów dla pozycji
   • @ObjectId – identyfikator dokumentu
   • @ObjectIsLocal – identyfikator dokumentu
   • @ObjectSubId – identyfikator pozycji
   • @ObjectSubIsLocal – identyfikator pozycji
  • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;
 • AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po zapisie dokumentu – dla każdej pozycji, która zostaje rozliczona za pomocą programu lojalnościowego.
  • Parametry wejściowe
   • @LoyaltyProgramId
   • @ProgramName
   • @SettledPoints
   • @AttributeObjectType
   • @ObjectId
   • @ObjectIsLocal
   • @ObjectSubId
   • @ObjectSubIsLocal
   • @StartGrossPrice – cena początkowa brutto
   • @StartNetPrice – cena początkowa netto
   • @StartGrossValue – wartość brutto
   • @StartNetValue – wartość netto
  • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;
 • AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po usunięciu rozliczenia programu lojalnościowego z dokumentu. Służy do wycofywania zmian wykonanych w
  • Parametry wejściowe
   • @LoyaltyProgramId
   • @ProgramName
   • @SettledPoints
   • @AttributeObjectType
   • @ObjectId
   • @ObjectIsLocal
   • @ObjectSubId
   • @ObjectSubIsLocal
  • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;
 • AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po zapisie dokumentu z rozliczeniem programu lojalnościowego.
  • Parametry wejściowe
   • LoyaltyProgramId
   • ProgramName
   • SettledPoints
   • AttributeObjectType
   • ObjectId
   • ObjectIsLocal
   • ObjectSubId
   • ObjectSubIsLocal
  • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;

Synchronizacja punktów lojalnościowych kontrahentów

Aby umożliwić synchronizację punktów lojalnościowych kontrahentów należy zaimplementować metody synchronizacji obiektu [contractorsloyaltypoints]:

 • *.statement – zapytanie pobierające aktualne stany punktów kontrahentów. Zwracane kolumny:
  • OperationType – typ operacji (dodawanie, usuwanie, edycja),
  • OperationTS – timestamp synchronizacji,
  • LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego,
  • ContractorId – identyfikator kontrahenta,
  • Points – liczba dostępnych punktów do rozliczenia przez kontrahenta,
  • LockedPoints – liczba punktów dostępnych lecz zablokowanych do rozliczenia. Obecnie parametr ten nie jest jeszcze obsługiwany, dlatego zawsze kolumna ta powinna zwracać wartość 0.
 • contractorsloyaltypoints*.xml – definicja metody synchronizacji, triggery aktualizujące timestampy wierszy

Rozliczanie punktów w systemie Comarch ERP Altum

Rozliczanie punktów należy obsłużyć po stronie systemu Comarch ERP Altum za pomocą triggera wdrożeniowego aktywowanego np. potwierdzeniem dokumentu. Dokładny sposób rozliczenia jest zależny od  mechanizmów zaimplementowanych w programie lojalnościowym po stronie systemu Comarch ERP Altum.

Program lojalnościowy może zostać oparty poprzez atrybuty zdefiniowane w systemie Comarch ERP Altum. W takiej obsłudze będą brani pod uwagę Kontrahenci, którzy posiadają zdefiniowany atrybut ze wskazaniem programu lojalnościowego (np. Nasza Lojalność), a przedstawiciel będzie mógł nadać rabat tylko na pozycjach towarów oznaczonych też odpowiednim atrybutem.

Dodanie atrybuty na karcie towaru i karcie kontrahenta

Obecne implementacje do przesyłania informacji o liczbie rozliczonych punktów, korzystają z atrybutów (klasa atrybutu tylko do odczytu) ustawianych na pozycjach dokumentów (za pomocą AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery) z wartością rozliczonych na pozycji punktów. Podczas synchronizacji do systemu ERP dokumentów, w momencie ich potwierdzenia, w triggerze sprawdzone powinno zostać istnienie atrybutu rozliczającego punkty na pozycjach. Wartość rozliczonych punktów powinna zostać odjęta z puli punktowej kontrahenta. Dodatkowo rozliczenie takie powinno spowodować podbicie odpowiednich timestampów w [contractorsloyaltypoints] w celu wymuszenia synchronizacji aktualnego stanu punktów kontrahenta.

Czy ten artykuł był pomocny?