Blokada realizacji działań handlowych dla nowo utworzonego kontrahenta

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia blokowanie realizacji działań handlowych dla nowo utworzonego kontrahenta do czasu jego synchronizacji do systemu ERP. Kontrahent dodany w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony ikonką .

Zablokowana zostanie możliwość wystawiania dokumentów handlowych, dokumentów ZSR oraz tworzenia działań CRM we wszystkich miejscach w aplikacji. Aby mieć możliwość wystawiania poszczególnych działań handlowych dla nowo utworzonego kontrahenta konieczne jest wykonanie synchronizacji z systemem ERP.

Uwaga
Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr CanBlockActionsForNewContractorBeforeSynchronization. Wartość parametru należy zmienić w pliku contractors.xl.statement w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Po włączeniu parametru CanBlockActionsForNewContractorBeforeSynchronization i utworzeniu nowego kontrahenta w aplikacji Comarch Mobile:

  • po kliknięciu w sekcję Działania, Serwis oraz Handlowe na karcie kontrahenta zostanie wyświetlony komunikat: „Brak możliwości wykonywania działań handlowych. Dokonaj synchronizacji nowego kontrahenta.”
Widok okna informującego o konieczności synchronizacji
  • po kliknięciu na liście kontrahentów w menu kontekstowym nowego kontrahenta nie jest widoczna opcja „Dodaj dokument”

  • podczas wystawiania dokumentów w kaflu Dokumenty, Serwis i Kasa lub działania CRM w kaflu Terminarz i Dzień w momencie wyboru kontrahenta, który nie został jeszcze zsynchronizowany z systemem ERP, pojawi się komunikat: „Należy dokonać synchronizacji nowego kontrahenta.”

Widok okna informującego o konieczności synchronizacji
  • w przypadku kafla Dokumenty, Dzień, Serwis i Terminarz ukryta jest ikonka odpowiedzialna za dodanie nowego kontrahenta

 

Czy ten artykuł był pomocny?