Planowanie kontaktu

Kontakt jest rodzajem działania rejestrowanym przeważnie post factum. Kontakt jest zawsze powiązany z wątkiem przypisanym do Kontrahenta. Kontakt jest zawsze powiązany z wątkiem przypisanym do Kontrahenta. Jednak powiązanie kontaktu z wątkiem będzie występowało tylko w obrębie aplikacji, a wątek nie będzie synchronizowany do systemu ERP. Sam kontakt będzie natomiast wysłany, jako Kontakt CRM.

Okno planowania kontaktu składa się z trzech zakładek:

  • Wybierz kontrahentów
  • Koszyk
  • Dzień
Podczas planowania kontaktu na zakładce Wybierz Kontrahentów: określa się Kontrahenta, z którym został zarejestrowany kontakt. Po wybraniu Kontrahenta otworzy się nowe okno ze szczegółami planowania kontaktu, w którym określa się wątek, tytuł kontaktu, datę i czas trwania, osobę kontaktową oraz opis kontaktu.

Jak zostało wspomniane na początku punktu Kontakt musi być powiązany z wątkiem. Kontakt można powiązać z istniejącym, niezakończonym wątkiem przypisanym do danego Kontrahenta lub można stworzyć nowy wątek, z którym kontakt zostanie powiązany.

Pola oznaczone kolorem czerwonym są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.

Jeśli do elementu kontakt w systemie Comarch ERP Altum został przypięty przynajmniej jeden kwestionariusz, podczas planowania kontaktu w aplikacji będzie widoczna sekcja: Kwestionariusz, umożliwiająca wybór ankiety oraz jej realizację na kontakcie. Opis wyboru kwestionariusza został zaprezentowany TUTAJ, natomiast jego realizacja kwestionariusza TUTAJ. Przejście do realizacji kwestionariusza na kontakcie odbywa się przy pomocy przycisku .

Pytania, które na wzorcu ankiety zostały określone, jako: „wymagające odpowiedzi” oraz cały kwestionariusz zawierający przynajmniej jeden taki element wymagany, są oznaczone w aplikacji kolorem czerwonym. Przy nazwie kwestionariusza w nawiasie jest prezentowana ilość pytań znajdujących się na kwestionariuszu.

Szczegóły kontaktu

Czy ten artykuł był pomocny?