Realizacja kwestionariusza

Gdy podczas planowania spotkania lub kontaktu został wybrany kwestionariusz, jest on dostępny podczas realizacji tego typu elementu CRM w sekcji: zadania do wykonania. Nazwa kwestionariusza zawierającego pytania wymagające odpowiedzi kolorem czerwonym. Oprócz nazwy i opisu kwestionariusza prezentowana jest także ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkich pytań znajdujących się na ankiecie.

Opcje dostępne podczas realizacji spotkania z kwestionariuszem

Kwestionariusz można zrealizować, dodać opis realizacji lub odrzucić. Jeśli na wybranym kwestionariuszu znajduje się przynajmniej jedno pytanie oznaczone w systemie Comarch ERP Altum jako wymagające odpowiedzi, to cały kwestionariusz jest uznany jako obligatoryjny. Podczas realizacji kontaktu nie będzie możliwe zatwierdzenie całego kontaktu, dopóki nie zostaną udzielone odpowiedzi na wymagane pytania.

Komunikat podczas zatwierdzenia kontaktu z kwestionariuszem bez udzielonych odpowiedzi na wymagane pytania

Natomiast podczas odrzucania kwestionariusza na spotkaniu konieczne jest podanie powodu.

Podgląd realizacji kwestionariusza

W aplikacji Comarch Mobile istnieje opcja skanowania odpowiedzi do ankiety. Warunkiem działania tej funkcji jest zainstalowana aplikacja Barcode Scanner na urządzeniu mobilnym. Po wywołaniu przycisku skanowania w oknie odpowiedzi możliwe jest zeskanowanie wartości – odpowiedzi ankiety.

Możliwość zeskanowania odpowiedzi do ankiety

Czy ten artykuł był pomocny?