Planowanie wizyty handlowej z poziomu Karty kontrahenta

Okno planowania wizyty składa się z trzech zakładek:

  • Wzorzec wizyty
  • Koszyk
  • Dzień

Poniżej zostały omówione poszczególne zakładki:

Wzorzec wizyty – okno otwarte jako pierwsze podczas planowania wizyty, zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wzorzec wizyty

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana wizyta. Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję Zapisz. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin.

Koszyk – okno, w którym prezentowana jest lista wizyt, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku: .

Wizyta: zakładka Koszyk

Czy ten artykuł był pomocny?