Pobieranie dokumentów historycznych

Aby określony dokument mógł być widoczny w innej firmie, w innym centrum, na definicji dokumentu na zakładce [Widoczność] należy dołączyć odpowiednie centra ze struktury firmy.

Przy włączonej obsłudze transakcji historycznych, dokumenty wystawione w innych firmach będą pobierane do Comarch Mobile, o ile centrum mobile zostało dołączone na definicji dokumentu.

Aby umożliwić w aplikacji mobilnej pobieranie dokumentów historycznych FS, PAR, WZ, RLS wystawionych w innych centrach niż centrum mobilne, należy na definicji dokumentu na zakładce [Widoczność] wskazać centrum mobilne. Należy wykonać to w kontekście tego centrum, z którego dokumenty chcemy widzieć w aplikacji. Informacje dot. tego, jak włączyć pobieranie dokumentów historycznych w aplikacji znajdują się TUTAJ.

Ustawianie widoczności w centrum mobilnym, dokumentów wystawionych w centrum IT Company PL

Także dokumenty wystawiane bezpośrednio w Comarch Mobile i synchronizowane do systemu mogą być widoczne w innych firmach, jeżeli na centrum mobilnym odpowiednio ustawiono udostępnianie innym firmom swoich dokumentów.

Podczas przypisywania magazynu odległego musi on być pusty, aby przy synchronizacji stany magazynu się zgadzały w aplikacji i ERP.

Uwaga
Na definicji dokumentu ZZ magazynem domyślnym powinien być magazyn lokalny (firmy). W przeciwnym razie nie będzie możliwości wystawienia dokumentu ZZ z poziomu aplikacji mobilnej.

Czy ten artykuł był pomocny?