Pobieranie dokumentów historycznych

Aby określony dokument mógł być widoczny w innej firmie, w innym centrum, na definicji dokumentu na zakładce [Widoczność] należy dołączyć odpowiednie centra ze struktury firmy.

Przy włączonej obsłudze transakcji historycznych, dokumenty wystawione w innych firmach będą pobierane do Comarch Mobile, o ile centrum mobile zostało dołączone na definicji dokumentu.

Aby umożliwić w aplikacji mobilnej pobieranie dokumentów historycznych FS, PAR, WZ, RLS wystawionych w innych centrach niż centrum mobilne, należy na definicji dokumentu na zakładce [Widoczność] wskazać centrum mobilne. Należy wykonać to w kontekście tego centrum, z którego dokumenty chcemy widzieć w aplikacji. Informacje dot. tego, jak włączyć pobieranie dokumentów historycznych w aplikacji znajdują się TUTAJ.

Ustawianie widoczności w centrum mobilnym, dokumentów wystawionych w centrum IT Company PL

Także dokumenty wystawiane bezpośrednio w Comarch Mobile i synchronizowane do systemu mogą być widoczne w innych firmach, jeżeli na centrum mobilnym odpowiednio ustawiono udostępnianie innym firmom swoich dokumentów.

Na definicji dokumentu FS, PAR, WZ i MM- konieczne jest także przypięcie magazynu mobilnego. W przypadku WZ i MM- magazyn taki należy oznaczyć jako magazyn domyślny.

Podczas przypisywania magazynu odległego musi on być pusty, aby przy synchronizacji stany magazynu się zgadzały w aplikacji i ERP.

Uwaga
Podczas konfiguracji dokumentu WZ należy pamiętać aby dodać na definicji WZ magazyn mobilny, ten sam który jest domyślny na definicji PAR/FS. Należy także stworzyć osobną serię mobilną (odległą), którą należy przypiąć na definicji WZ. Nie może być ona jednak serią domyślną.
Uwaga
Na definicji dokumentu ZS magazynem domyślnym powinien być magazyn lokalny (firmy). W przeciwnym razie nie będzie możliwości wystawienia dokumentu ZS z poziomu aplikacji mobilnej.

Czy ten artykuł był pomocny?