Podgląd historycznych zapisów kasowych

Historyczne zapisy kasowe, można podejrzeć z poziomu listy Wpłaty/Wypłaty na Karcie kontrahenta. Wszystkie zapisy kasowe wyświetlone z tego poziomu będą dotyczyć tylko tego konkretnego kontrahenta. Zapisy kasowe pobrane z systemu oznaczane są ikoną:  analogicznie jak w przypadku dokumentów oraz działań pobranych z systemu. Po wybraniu danego dokumentu KP/KW z listy zostaną wyświetlone jego szczegóły. Historyczne zapisy kasowe można wyświetlić także z poziomu kafla: Kasa. W tym widoku została dodana druga zakładka: Historyczne zapisy kasowe, z poziomu której wyświetlane są wszystkie historyczne zapisy kasowe – dotyczące wszystkich kontrahentów dostępnych w aplikacji.

Podgląd historycznych zapisów kasowych możliwy z poziomu karty kontrahenta oraz kafla: Kasa

Czy ten artykuł był pomocny?