Stan kasy na dzień

Po naciśnięciu na kafel Kasa zostaje wyświetlone okno: Stan kasy na dzień zaprezentowane na rysunku poniżej.

Podział w kafelku Kasa na transakcje kartami płatniczymi i transakcje kasowe

Poniżej uproszczonego raportu dla stanu kasy dostępna jest opcja: Generuj dokument KW rozliczenie. Zaznaczenie tej opcji umożliwi wygenerowanie dokumentu KW, który rozlicza kasę.

Po naciśnięciu na obszar opcji: Wypłata lub przycisk  , wyświetlane jest okno, w którym jest możliwa zamiana kwoty wypłaty:

Okno: Zmień kwotę

Po naciśnięciu na obszar opcji: Opis lub przycisku  , jest wyświetlane okno, w którym jest możliwa zamiana opisu:

Okno: Zmień opis

Po kliknięciu w przycisk   zostanie wyświetlony następujący komunikat: Czy chcesz zamknąć raport kasowy? Po wybraniu opcji: Tak następuje rozliczenie raportu kasowego oraz wygenerowanie dokumentu KW rozliczenie.

Komunikat wyświetlany podczas zamykania raportu kasowego

Po naciśnięciu przycisku  zostaje wyświetlona lista wpłat i wypłat wg stanu na dany dzień – dokumentów kasowych powiązanych z otwartym raportem.

Czy ten artykuł był pomocny?