Precyzja cen w aplikacji mobilnej

W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość wyboru precyzji ceny na typie ceny oraz na definicji dokumentu, tak aby można było wykorzystywać ceny towarów określane z czterema, trzema lub jednym miejscu po przecinku oraz sprzedawać je w dużych ilościach, np. (100szt. x 1,3333zł = 133,33zł, a 100szt. x 1,33zł= 133,00zł).

Aby w aplikacji Comarch Mobile Zakupy we współpracy z Comarch ERP Altum istniała możliwość prezentacji towaru na karcie towaru z precyzją do jednej, dwóch, trzech lub do czterech miejsc po przecinku. W systemie Comarch ERP Altum należy zaznaczyć precyzję na typie ceny [Sprzedaż/Cenniki/Typy cen].

Przypisanie precyzji cen wyświetlanych w aplikacji Comarch Mobile Zakupy na kartotece towaru

Zaznaczenie liczby w polu [Pozycja] spowoduje z cen z dokładnością jednej, dwóch, trzech lub czterech miejsc po przecinku (zgodnie z tym jaka cyfra została wpisana).

Prezentacja ceny na karcie towary z precyzją a) do jednego miejsca po przecinku, b) do dwóch miejsc po przecinku, c) do trzech miejsc po przecinku, d) do czterech miejsc po przecinku

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia precyzji ceny na definicji dokumentu na centrum operatora [Konfiguracja/ Struktura firmy/Struktura praw/Centrum operatora]. Następnie w zakładce [Dokumenty] należy wybrać odpowiedni dokument do konfiguracji.

Przypisanie precyzji cen wyświetlanych w aplikacji Comarch Mobile Zakupy podczas wystawiania dokumentów

Zaznaczenie opcji 1, 2, 3 lub 4 spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do takiej liczby miejsc po przecinku.

Prezentacja ceny podczas wystawiania dokumentu z precyzją a) do jednego miejsca po przecinku, b) do dwóch miejsc po przecinku, c) do trzech miejsc po przecinku, d) do czterech miejsc po przecinku

Cena z wybraną precyzją widoczna jest na liście towaru podczas wystawiania dokumentu, na małej kalkulacji oraz w zakładce Koszyk.

Czy ten artykuł był pomocny?