Wyświetlanie/ukrywanie informacji o stanach magazynowych

W Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość wyboru wyświetlenia\ukrycia informacji o stanach magazynowych.

W folderze [Methods], w pliku konfiguracyjnym [configuration.optima.xml] znajduje się parametr odpowiedzialny za tę funkcjonalność: [IsHeadquarterStocksVisible].

Domyślna wartość parametru to „1”, pozwalająca na podgląd informacji o stanach magazynowych na urządzeniu mobilnym. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Oprócz magazynów przypisanych do centrum mobilnego w Comarch ERP Altum, do aplikacji mobilnej można  także synchronizować magazyny innej firmy (wraz z zasobami towarów dostępnych w Mobile). Aby takie magazyny były widoczne w Comarch Mobile Zakupy należy na karcie magazynu w zakładce widoczność stanów udostępnić centrum mobilne.

Konfiguracja magazynu w Comarch ERP Altum – udostępnienie widoczności stanów centrum mobilnemu.

Czy ten artykuł był pomocny?