Promocje

Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum zostały obsłużone następujące typy rabatów:

  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów
  • Rabat nabywcy na artykuł
  • Rabat nabywcy na grupę artykułów
  • Rabat progowy na artykuł
  • Rabat grupy nabywców na artykuł
  • Rabat kontrahenta na formę płatności
  • Rabat grupy kontrahentów na formę płatności
Przykładowe okno promocji zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno promocji

Dostępne parametry promocji:

  • Pomiń następne promocje/Nie pomijaj następnych promocji
Jeżeli do promocji został przypisany więcej niż jeden towar w sekcji Obowiązuje dla Towary pojawia się opcja <Dla wybranych>. Po naciśnięciu w sekcję użytkownik zostanie przeniesiony do listy towarów objętych promocją.

Lista towarów objętych promocją

Analogicznie w przypadku przypisania większej ilości kontrahentów, po naciśnięciu w sekcję możliwość przejścia do okna prezentującego listę kontrahentów objętych promocją.

Lista kontrahentów objętych promocją

Czy ten artykuł był pomocny?