Przesunięcie wizyty

Przesunięcie pojedynczej wizyty

W celu przesunięcia pojedynczej wizyty na inny termin należy z jej menu kontekstowego wybrać opcję [Przesuń].

Opcja: Przesuń

Po naciśnięciu na przycisk [Przesuń] pojawi się okno umożliwiające wybranie nowego terminu wizyty zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Okno przesuwania wizyty handlowej

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana wizyta. Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin.

Przesunięcie cyklu wizyty

W przypadku, gdy wizyta należy do cyklu, po wybraniu opcji [Przesuń] z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno wyboru zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Okno wyboru opcji przesuwania wizyty należącej do cyklu
Uwaga
Przesunięcie, usunięcie lub odrzucenie wizyty będącej częścią cyklu spowoduje podzielenie tego cyklu na 2 części: pierwsza część cyklu do tego wydarzenia i druga część cyklu od tego wydarzenia. Wówczas jeśli użytkownik będzie chciał przesunąć cały cykl wizyt to przesunięty zostanie pierwszy lub drugi cykl w zależności, która wizyta została wybrana.
Przyklad
Zostały zaplanowane wizyty co tydzień w każdy poniedziałek: 02.05, 09.05, 16.05, 23.05 oraz 30.05.

Wizyta 16.05 została odrzucona (prawnik wziął wtedy np. Urlop). Jeśli chcemy przesunąć cykl o np. 1 dzień (w każdy wtorek) i klikniemy na wizytę 02.05, wówczas przesunięte zostaną tylko wizyty 02.05 oraz 09.05 (pierwszy cykl wizyt), natomiast 23.05 oraz 30.05 zostaną bez zmian.

Wybranie opcji [Cały cykl] spowoduje wywołanie okna umożliwiającego przeplanowanie całego cyklu wizyt.\

Okno przesuwania cyklu wizyt handlowych

Okno przesuwania cyklu wizyt różni się od okna przesuwania pojedynczej wizyty następującymi informacjami:

  • w polu Zaplanowano na pokazywana jest data pierwszego ze zdarzeń cyklu,
  • prezentowana jest informacja o okresie powtarzania zdarzenia,
  • prezentowana data końca cyklu.

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowane pierwsze ze zdarzeń cyklu. Jest to jednocześnie termin rozpoczęcia cyklu. Po ustaleniu nowego terminu należy wybrać opcję [Zapisz]. Cykl wizyt zostanie przeplanowany zgodnie z podanym nowym terminem jego rozpoczęcia.

Wskazówka
Terminy zdarzeń i data zakończenia przesuwanego cyklu ustalone zostaną na podstawie różnicy pomiędzy starym a nowym terminem rozpoczęcia cyklu.

Czy ten artykuł był pomocny?