Realizacja wizyty handlowej

Aby zrealizować zaplanowaną wizytę należy wybrać jedną z dostępnych opcji w menu dostępnym po naciśnięciu na przycisk z prawej strony.

Realizacja wizyty polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu Szczegółów działania lub z dostępnego dla wizyty menu rozwijalnego.

Podczas próby wyjścia z danego elementu WH bez zapisania dokonanych zmian pojawi się okno z wyborem opcji: [Zapisz], [Wyjdź bez zapisu], [Anuluj], [Odrzuć] oraz [Wstrzymaj realizację].

Menu z dostępnymi opcjami dla WH

W oknie zaplanowanej wizyty handlowej na zakładce [Opis] istnieje możliwość edycji opisu. Edycja ta jest dostępna również po zakończeniu realizacji wizyty, ale przed jej zsynchronizowaniem do centrali.

Czy ten artykuł był pomocny?