Realizacja zamówień (ZZ)

Aby informacje o realizacji zamówień były pobierane z systemu Comarch ERP Altum do aplikacji Comarch Mobile Zakupy należy zaznaczyć parametr „Synchronizuj informacje o stanie realizacji zamówień.” Parametr znajduje się na dokumencie ZZ dla centrum typu Mobile, na zakładce Ogólne, w grupie Parametry.

Do aplikacji pobierane są informacje na temat ZZ, które w systemie Comarch ERP XL mają stan:

 • Potwierdzone
 • W realizacji
 • Zrealizowane
 • Zamknięte
 • Zamknięte w realizacji
 • Anulowane
Uwaga
Do aplikacji nie są pobierane informacje na temat dokumentów będących w buforze.

Na liście dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta prezentowane są informacje na temat danego dokumentu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu. Status i stopień realizacji ZZ jest pobierany dla dokumentów wystawionych w mobile i dla dokumentów wystawionych w centrali.

Status dokumentów

Dostępne statusy dokumentów ZZ w systemie Comarch ERP XL zostały oznaczone w aplikacji poniższymi ikonami:

 – dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZZ.

 – dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZZ który ma status: Zrealizowane w systemie ERP.

– ZZ otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane, Zamknięte w realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk

Zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Zakupu wystawionym w aplikacji widoczne są na zakładce [Koszyk].

Na zakładce [Koszyk] dostępne są informacje dotyczące danej pozycji Zamówienia Sprzedaży zaprezentowane na rysunku poniżej:

Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk]
Na pozycjach ZZ możliwe jest dokonanie poniższych zmian w systemie Comarch ERP XL:

 • Zmiana: ilości, JM, ceny początkowej, ceny końcowej, rabatu, wartości, marży uzyskanej, informacji dodatkowej itp.
Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], korygowanie pozycji
 • Dodanie nowej pozycji do dokumentu
Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], dodanie nowej pozycji do dokumentu
 • Usunięcie pozycji z dokumentu
Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], usunięcie pozycji z dokumentu
Przy pozycji usuniętej nie są dostępne informacje na temat: ilości, ceny końcowej netto/ brutto, wartości końcowej netto/ brutto, procentu realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek

Na zakładce: Nagłówek prezentowane są zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Zakupu wystawionym w aplikacji.

Koszyk – sekcja z informacją na temat realizacji elementu dokumentu ZZ

W sekcji Realizacja prezentowany jest procent realizacji danego ZZ. Po naciśnięciu na przycisk  zostanie otwarta sekcja z informacjami widocznymi na rysunku poniżej:

Rozwinięcie sekcji z informacją na temat nr dokumentu realizującego dane ZZ

Realizacja zamówień – mała kalkulacja

Na małej kalkulacji danej pozycji widoczne są tylko aktualne dane.

Realizacja zamówień, zakładka: [Nagłówek], zmiany na ZZ dokonane w systemie ERP

Realizacja zamówień – Pełna kalkulacja elementu

Jeżeli na danej pozycji ZZ zaszły jakiekolwiek zmiany w systemie Comarch ERP XL to Okno: Szczegóły pozycji składa się z dwóch zakładek:

 • Szczegóły pozycji – na zakładce wszelkie zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL prezentowane są w kolorze niebieskim.

Dodatkowo w oknie: Szczegóły pozycji w sekcji Realizacja prezentowane są informacje na temat ilości oraz procentowej realizacji pozycji.

Realizacja zamówień, Szczegóły pozycji
 • Zmiany – na zakładce prezentowane są tylko i wyłącznie te elementy, które uległy zmianie w systemie Comarch ERP XL. Białym kolorem zaprezentowane są elementy dodane w aplikacji, natomiast niebieskim, elementy zmienione w systemie Comarch ERP XL.
Realizacja zamówień, okno: Zmiany

Realizacja zamówień – atrybuty

Po wystawieniu dokumentu zamówienia sprzedaży w aplikacji i zsynchronizowaniu do systemu ERP jeżeli zostanie zmieniona wartość atrybutu lub dodana nowa klasa atrybutu informacja o dokonanej zmianie będzie synchronizowana z powrotem do aplikacji.

Zmiany w atrybutach na dokumencie Zamówienia Zakupu obejmują:

 • Edycję istniejących klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZZ
 • Dodanie nowych klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZZ
 • Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na nagłówku dokumentu ZZ
 • Edycję istniejącej klasy atrybutu na pozycji ZZ
 • Dodanie nowej klasy atrybutu na pozycji dokumentu ZZ
 • Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na pozycji dokumentu ZZ
Jeżeli Zamówienie zarejestrowane w aplikacji zostało zsynchronizowane do ERP i z poziomu centrali został zmodyfikowany lub dodany nowy atrybut wówczas wartość atrybutu prezentowana będzie w kolorze zielonym.

Funkcjonalność pozwala na weryfikację, jakie zmiany zostały wprowadzone w atrybutach znajdujących się na dokumencie podczas realizacji zamówienia sprzedaży.

Zmiany na atrybutach dla dokumentów ZZ

Czy ten artykuł był pomocny?